Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | příloh: 2 | zobrazeno: 16255x | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11500x | publikováno: 19.2.2009

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 

 
autor: Alžběta Holibková | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové video | klíčová slova: anatomie, výukové video | příloh: 1 | zobrazeno: 53486x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 24.10.2018

Interaktivní výuka anatomie

Interaktivní výuka anatomie

Výukový web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu. Část projektu vznikala s podporou grantu FRVŠ 2004.

 
autor: Rastislav Hromádka, Ivan Helekal, Vladislav Barták, Michal Droppa | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové weby | klíčová slova: anatomie, RTG, CT, NMR | příloh: 1 | zobrazeno: 18506x | publikováno: 14.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 36535x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 15735x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011

Základy anatómie oka pre medikov

Základy anatómie oka pre medikov

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

 

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7720x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 57 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
..á.. ..ato učebnice je určena pro studenty „Zubního .. .. Malínský~autori.php?tid=30#Jarmila Malínská, Zdeňka .. .. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie .. .. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické a.. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, an.. ..klíčová slova: topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a .. ..klíčová slova: aciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, .. ..klíčová slova: stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu.. ..áleno Ediční komisí LF..

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kazů v jenom z pr.. .. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem .. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: stomatologie, ošetření zubů, foramina.. ..klíčová slova: stomatologie, ošetření zubů, foramina cae..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpra.. .. se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu n.. ..áš Nedorost~autori.php?tid=20#Zbyněk Tonar, Věra To.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: alizované mikroskopické p..

Minimálně intervenční stomatologie
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně intervenční .. .. poznání v oboru stomatologie nám dnes umožňuje odk.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atologie, tunelová preparace, ..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně ods.. .. praktických cvičení z preventivní stomatologie je nau.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů,.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů, pre..

Kosti a kostní spojení - Bones and joints
.. končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku prakt.. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Kristýna Kalusová, M.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Anatomie.. ..       Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ani.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ..

Lebka a obratle - Skull and vertebrae
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. materiály Lebka a obratle doplňují výuku praktik ze .. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Kristýna Kalusová, M.. .. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová .. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, fl..

Fotografický interaktivní atlas člověka
..á.. .. zaměřený na oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro po.. ..afický interaktivní atlas člověka představuje výuk.. ..áček Libor~autori.php?tid=36#Jakub Konečný, Libor M.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav normální anatomie.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Anatomie,.. ..klíčová slova: Anatomie,..

Tříselný kanál
.. pro studium systematické, ale i topografické anatomie nebo.. ..ashová animace „Tříselný kanál“ nabízí .. ..ada Pavlíková~autori.php?tid=4#a k.. .. http://get.adobe.com/flashplayer/Pracoviště: Anatomie.. .. Pro zobrazení materiálu je nutné mít nainstalovaný Flash pl.. ..klíčová slova: kanál, Tříselný kan..

Preendodontická dostavba
.. dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s .. .. dostavby destruované korunkové části zubu před endo.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ošetření, preendodontická dostavba, periodontitida,..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. publikace a autorská .. .. soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané oblasti z fi.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Adéla Po.. .. pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu. &.. ..ásady preparace na metalokeramickou korunku Účelem .. .. zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu.   Použití kovů v protetice Cílem tohoto mat.. ..klíčová slova: alokeramická korunka, keramika, kov, fixní n..

Histologický atlas LF MU
.. publikace a autorská .. .. k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není z.. .. Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií .. .. Vaňhara~autor-179988-petr-vanhara#Miroslava .. .. II - přednáška [ZLHE0322p] Mikroskopická anatomie - cvičení [LFMA011c] Mikroskopická anatomie - př.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi..

Základy receptury léčivých přípravků
.. publikace a autorská .. .. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny.. .. text předkládá základy k předepisování léčivých přípravků hrom.. ..ana Nováková~autor-39527-jana-novakova#Barbora O.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, st.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, Lukáš .. .. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené .. .. obsahu: Ucho Nos Dutina.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené výv.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zd.. .. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] .. .. atlas histologie vzácných hematologických malignit .. ..klíčová slova: atlas, patologie,..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
..ady k.. .. chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. P.. .. endodontického ošetření je mechanické a chemické vyčištění systému kořeno.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. výplachů mimo kořenový systém zubu je nesporně používání kofferdamu, který přin.. .. ošetření patří mezi základní výkony, které jsou denně pr.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: am, kofferdam,..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
..ální učební po.. .. pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student uja.. ..Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia .. ..ana Svíženská~autor-22536-ivana-svizenska#Eva On.. .. určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správ.. ..a začátku filmu dostává student informace o nás.. ..klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, pre..

Anatomická pitva hlavy
..ální učební po.. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci .. .. je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v r.. ..ana Svíženská~autor-22536-ivana-svizenska#Marie Ka.. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci studia anatomie. Film se zaměřuje na preparaci jednotlivých ob.. .. videofilm Anatomická pitva hlavy je určen studentům vš.. ..klíčová slova: a krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio..

Hypertextový atlas dermatopatologie
..ální učební po.. .. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Josef Feit, Hana.. .. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] .. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 .. ..klíčová slova: ádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a p..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
..ální učební po.. ..a videa se týkají první, tedy chirurgické fáze impl.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Patrik P.. .. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní duti.. .. AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Ukáz.. ..klíčová slova: antace, jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtu..

Cévy břicha a pánve
.. snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při.. .. je tvořeno flashovou animací -  Cévy břicha a pánve. Zák.. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Hynek .. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová ..

Histologická praktika a laboratorní technika
..ální učební po.. .. na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, .. ..ace inovovaného učebního textu „Histologická .. ..a Lauschová~autor-22612-irena-lauschova#Miroslava .. .. Související články: Mikroskopická anatomie Obecná .. ..Autoři projektu: I. Lauschová, M. Sedláčková, L. Kr.. ..klíčová slova: tkáň, metoidy ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] .. .. atlas novorozenecké patologie je výuková a re.. ..klíčová slova: atologie, fetus, neonatální, novorozenec, t..

Rozštěpové vady obličeje
.. publikace a autorská .. ..ato digitální skripta jsou určena studentům zub.. ..avlína .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný orto.. ..klíčová slova: vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčb.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Chirurgie štítné žlázy
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. štítné žlázy je náročný výkon, který vyžaduje od chirurga zk.. .. Klofa.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace, v.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace, ..

Přehled lymfatického systému
.. snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při.. .. je tvořeno flashovou animací a doprovodným textem. Základ an.. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Hynek .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atický systém, lymfatické or..

Porod a pánevní dno
.. výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i postgraduálního stu.. .. Ruša.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie,.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, pat..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
..aktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zej.. ..avid Štěpánek~autori.php?tid=15#Lada Eberlová, Tom.. .. pohled zdola    Pracoviště: Anatomie.. .. KMEN - pohled laterální  MOZKOVÝ KMEN - pohled zhora &n.. ..klíčová slova: kmen, mozeček, a..

Topografie horní a dolní končetiny
..ální .. ..átká videa se schématy a anatomickými preparáty top.. ..artin.. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav anatomie.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní ko.. ..klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní ko..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].