Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Základy anesteziologie

Základy anesteziologie

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření a popularitu získává anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou bolest z dané oblasti, dosáhneme kvalitní anestezie bez rizik, které plynou z podání anestezie celkové. Anestezie umožňuje komfortně prodělat terapeutický či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smyslem našeho konání, ale i operatérovi či diagnostikovi, který se tak může plně soustředit na prováděný výkon. Anesteziolog v průběhu anestezie plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Anesteziologie, akutní medicína | příloh: 19 | zobrazeno: 17317x | publikováno: 5.12.2007 | poslední úpravy: 4.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. se jedná o následující okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, pr..

Kardiopulmonální resuscitace
.. Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Celková anestézie
.. Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Zajištění dýchacích cest
.. Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne
.. ktokoľvek – – Pracoviská: Klinika anesteziológie a intenzívnej ..

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19
.. – – Pracoviská: Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční .. .. na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187). Dětská anesteziologie Výukový text dětská anesteziologie a resuscitace .. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neur..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. 19.3.2010 kdokoli – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související čl..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se pro..

Základy intenzivní medicíny
.. uživatel – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. [VSPO011p] První pomoc - přednáška [ZLPO011p] Anesteziologie a léčba bolesti I [VSAL081] Intenzivní medicina [..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].