Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Čelistní anomálie

Čelistní anomálie

Přednáška podává přehled o léčbě čelistních anomálií a slouží k doplnění praktické přednášky, ve které jsou jednotlivé kroky podrobně rozvedené. Na obrázcích je uvedený diagnostický a vyšetřovací postup a schémata ortognátních operací. Na závěr jsou prezentováni pacienti před a po chirurgické léčbě.

 
autor: Oliver Bulik | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: čelist, mandibula, osteotomie, protruze, skus, estetika, čelistní kosti, kraniometrické body | příloh: 1 | zobrazeno: 9893x | publikováno: 3.7.2009 | poslední úpravy: 3.11.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Rtg kostí – semiologie
..klíčová slova: osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny s..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v je.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  .. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popi.. ..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zu..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popi.. ..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zu..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek j..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských arche..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..skeletu-a-kloubu-indikace .. ..skeletu-a-kloubu-indikace ..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. uživatel – – scintigrafie skeletu | 15.11.2010 17.37 MB registrovaný uživatel &..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný ortod..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. lékaře & ortodontisty, Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a vývoj moderní orál..

Základy plastickej chirurgie
.. malignity, ale aj pacienti po resekcii tumorov skeletu s následnou rekonštrukciou vaskularizovaným ko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].