Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly CD1-antigény a pre metabolity vitamínov MR-1 molekuly. Poly (oligo) sacharidové antigény T-lymfocyty nestimulujú, tieto aktivujú iba B-lymfocyty a to priamo, bez predchádzajúceho spracovania v APC. Napokon existuje skupina antigénov, ktoré označujeme ako superantigény, ktoré sa vyznačujú tým, že sa súčasne viažu na HLA-molekuly buniek prezentujúcich antigén aj antigénový receptor T-lymfocytov, čím aktivujú oba typy buniek. Spôsobí to masívnu syntézu prozápalových cytokínov y vývoj klinických príznakov ako pri septickom šoku.

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prezentácia antigénov, HLA, CD1, MR1, superantigén | příloh: 1 | zobrazeno: 9550x | publikováno: 27.3.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrof..

B lymphocytes and plasma cells
.. which are the sites of interaction with foreign antigens. Production of antibodies is initiated by the.. .. They develop in the bone marrow prior to antigenic stimulation. During their maturation process,..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
..klíčová slova: imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty,..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. Metódy, ktoré využívajú neznačený antigén/protilátku 60 Metódy so z..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné .. .. heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na dve základné p..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NK.. .. sa definujú sa ako bunky, ktoré majú súčasne aj antigénové receptory alfa/beta T-lymfocytov aj receptory ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. pacientů v hematologii, onkologii i imunologii. Antigeny sledovaných buněk jsou zpravidla označeny mo..

Metody celulárních separací
.. identifikovat na základě exprese specifických antigenů pomocí monoklonálních protilátek. Této techn..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. aj IgG protilátky proti mezangiovým antigénom, ktorých titer dobre koreluje s priebehom ..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. a „bezpečných“ antigenů. Selhání imunitní tolerance vlastních antigenů a..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. vrodená (nešpecifická) imunita komplement antigény štruktúra a funkcia imunoglobulínov – pr..

Immunology for student of general medicine
.. 533.5 KB MEFANET user – VII - HLA antigens 9.10.2013 2.34 MB MEFANET user – IX -..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. transplantáty nepotrebujú spĺňať početné antigénne zhody darcu a príjemncu, napr. HLA typizácia. K..

Krevní skupiny
.. shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých a.. ..klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. je krátka, len pár hodín a variabilita ich antigénového receptora (TCR) je veľmi malá, z čoho vyp..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. ktoré sa tiež spájajú sa s vývojom pankolitídy; antigénom býva laktoferín a katepsín G. U pacientov bý..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].