Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Automatizace v klinické biochemii

Automatizace v klinické biochemii

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech "AUTOMATIZACE V KLINICKÉ BIOCHEMII" má délku 44 minut. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory Elecsys, AxSYM, Advia Centaur, jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler atomového absorbčního spektrofotometru a automatizované nastavení katodových lamp (SOLAAR M6). Na závěr je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče) a automatický analytický systém MODULAR.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie | příloh: 1 | zobrazeno: 7295x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze

Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky laboratorního preanalytického procesu v robotizovaném provedení (Olympus OLA2000, Roche RSDA800, Tecan GENESIS FE500). Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra nebo plazmy, odzátkování primárních zkumavek, označení sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling), rozpipetování (aliquoting), roztřídění (sorting) a archivaci.
 

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 6627x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Automatický analytický systém MODULAR
.. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k softwarovému a mec.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, ..

Imunochemický analyzátor Elecsys
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, E..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, S..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, Cobas M..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, ..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, HITACHI 9..

Automatický analyzátor Advia Centaur
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, Advia C..

Automatický analyzátor AxSYM
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, A..

Automatická analýza moči
..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, iQ200, automatizovaná l..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. je předurčen k automatizaci a robotizaci. Cílem automatizace je odstranění stereotypní nekvalifikované práce, ..

Mikrobiologie on-line
.. zachycující témata: aglutinace likvoru, automatizace v sérologii, dermatomykózy, dezinfekce, h..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].