Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Ve výukovém textu „Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii“ jsou popsány principy a protokoly behaviorálních testů zkoumajících fenotyp vyvolaný v modelech deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zhodnocení depresi podobného fenotypu, lokomotorické aktivity, paměti a poruch motoriky.

 
autor: Jana Rudá, Petra Amchová, Zuzana Babinská, Amit Suresh Khairnar, Vincenzo Micale, Jaroslav Nádeníček, Alexandra Šulcová, Tibor Štark | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: behaviorální farmakologie, deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan, myš | příloh: 1 | zobrazeno: 2695x | publikováno: 6.4.2016 | poslední úpravy: 23.5.2016

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa

Kašeľ je jedným z najčastejších symptómov pľúcnych ochorení a zároveň častou príčinou, ktorá núti človeka vyhľadať lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, patofyziológie, farmakológie a ďalších vedných odvetví študujúcich mechanizmy regulácie kašľa sa nepodarilo odpovedať na všetky otázky patofyziológie a terapie kašľa. Učebné texty sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych a farmaceutických fakultách. Poskytujú základné informácie o farmakoterapii kašľa. Úvodné kapitoly sú zamerané na stručnú charakteristiku patofyziológie kašľa a kategorizáciu kašľa podľa klinického hľadiska. Rozsiahle kapitoly sú venované zástupcom zo skupiny centrálnych, periférnych antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kontraindikáciám, nežiaducim účinkom, interakciám, základným farmakokinetickým parametrom, symptómom a základným postupom pri liečbe otráv.

 
autor: Soňa Fraňová, Martina Šutovská | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: mukociliárny klírens, antitusiká, expektoranciá | příloh: 4 | zobrazeno: 1506x | publikováno: 13.12.2017

farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost sympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících sympatikus. 

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové weby, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta blokátory | příloh: 1 | zobrazeno: 206x | publikováno: 11.6.2020

farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost parasympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících parasympatikus.

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika, parasympatomimetika | zobrazeno: 232x | publikováno: 11.6.2020

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak prehľadne ako aj na konkrétnych klinických prípadoch. Druhý diel je v štádiu prípravy a jeho vydanie bude nasledovať už čoskoro.

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 6227x | publikováno: 25.5.2013

farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Skripta jsou určena studentům bakalářských oborů pro studium farmakologie na Farmakologickém ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Učební text se zabývá obecnými principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy závazné pro předepisování, uchovávání a vydávání léčivých přípravků.

Ilustrační obrázek: adamr (FreeDigitalPhotos.net)

 
autor: Alena Máchalová, Zuzana Babinská, Gabriela Dovrtělová, Jan Juřica, Hana Kostková, Leoš Landa, Jana Merhautová, Kristýna Nosková, Jana Pistovčáková, Tibor Štark, Kateřina Tabiová, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Farmakologie, farmakodynamika, farmakokinetika | příloh: 1 | zobrazeno: 11880x | publikováno: 11.11.2015 | poslední úpravy: 15.9.2016

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Učební text je zaměřen na problematiku vybraných kapitol z obecné farmakologie. Soustředí se především na objasnění základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových interakcích.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakodynamika, farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účinky | příloh: 1 | zobrazeno: 3836x | publikováno: 1.2.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. text “Farmakologie a propagace léčiv“ shrnuje nejdůležitější i.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie - přednáška [BZFA031p] Farmakologie [BZFA032] Fa..

Základy farmakoekonomiky
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - přednáška [VLFA0621p] Farmakologie II - př..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Farmakologie – cvičení .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [VLFA0621c] Farmakologie I - p.. ..klíčová slova: IPLP, farmakologie,..

Základy receptury léčivých přípravků
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [ZLFA0621c] Farmakologie II - c..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a .. ..klíčová slova: kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální..

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny
.. študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi predpisovania liečiv a.. .. KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav farmakológie..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. trénink - psychodrama a psychogymnastika - behaviorální a kognitivní terapie - transpersonální ps..

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv
.. Předměty/kurzy Vybrané kapitoly z klinické farmakologie [VLKF091] Farmakologie II - cvičení [VLFA0722c] P..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. úspěšné zvládnutí části praktických cvičení z farmakologie..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. Rozdelené sú do troch hlavných častí, v ktorých .. .. MB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej fy..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této p..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. citlivé [?] Licence Elektronická skripta Farmakologie 6.4.2006 516.17 KB kdokoli – Pracoviště: F..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
..klíčová slova: bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální..

Practicals in Pharmacology
.. (Praktická cvičení z farmakologie, Masarykova univerzita, 2006, ISBN..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav farmakológie..

Biologická psychiatrie
.. i tehdy, pokud za sebou již máte zkoušku z farmakologie. Ve třetí a čtvrté části budete seznámeni se zákl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].