Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
..klíčová slova: závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky z.. ..klíčová slova: práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěreč..

Metodika tvorby bibliografických citací
..klíčová slova: bibliografické citace, citování, citační styly, citační etika, p.. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publi..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. internetové odkazy; kontrolné otázky a úlohy a bibliografické..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: problém, cíle, hypotézy, práce s literaturou, citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení, o..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..klíčová slova: bibliografické, lékařská informatika, elektronické informační zd..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].