Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. siete MEFANET – Predmety/kurzy Lekárska biochémia 1 [ULCHBKB/LBC-V1/16] Lekárska biochémia 2 [.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, ..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. Lekárska chémia [ULCHBKB/LCH-ZL/16] Lekárska biochémia 1 [ULCHBKB/LBC-V1/16] Lekárska biochémia 2 [.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická biochémia, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pom.. .. – – Predmety/kurzy Lekárska biochémia [2-JVL-010, 2-JVL-011] Pracoviská: Ústav m..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].