Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 12

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 

Praktická cvičení z biologie.a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | 1.LF UK | disciplína: Biologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: populační genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů | příloh: 1 | zobrazeno: 10634x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Cílem praktických cvičení z preventivní stomatologie je naučit se správně vyšetřovat chrup a dásně, detekovat plak, demonstrovat přítomnost plaku pacientovi, vysvětlit pacientovi význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec profesionálně vyčistit pacientův chrup.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: chrup, dásně, plak, onemocnění zubů, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 4364x | publikováno: 2.9.2015

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: molekulární biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární biologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6707x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení a záverečná kapitola je venovaná metodikám molekulovej biológie. Dôležitou súčasťou predloženého textu sú aj ilustrácie uľahčujúce pochopenie textu. Predložený učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj študenti prírodovedeckých fakúlt ale aj ľudia, ktorí si radi doplnia poznatky z problematiky nádorových ochorení, základov bunkovej a molekulovej biológie a súvisiacich laboratórnych metód.

 

anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu systematické anatomie. Cílem výukového filmu Anatomická pitva – Úvod do pitevních cvičení je podat studentům lékařské fakulty informace, na základě kterých budou schopni preparovat kteroukoliv oblast lidského těla, pod dohledem zkušeného učitele anatomie. Film informuje pouze o technice pitvy, pro pitvu konkrétních oblastí těla musí student nastudovat postup z učebnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Eva Ondroušková, Monika Žižlavská | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, nervy | příloh: 1 | zobrazeno: 10707x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 14.5.2012

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 113x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5438x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 9607x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019

cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, slovotvorba, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5073x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro kontrolu retence znalostí. Portál je přístupný všem členům sítě MEFANET.

 
autor: Daniel Rajdl, Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Šafarčík, Tomáš Zima a kol. | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | klíčová slova: klinická biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, testy | příloh: 1 | zobrazeno: 6279x | publikováno: 20.2.2014 | poslední úpravy: 16.4.2014

Návody k praktickým cvičením z biochemie

Návody k praktickým cvičením z biochemie

Sada 13 návodů do praktických cvičení z biochemie. Jedná se o návody připravené pedagogy LF MU, a to v rámci jejich zapojení do meziuniverzitního týmu, který realizuje elektronickou podporu seminářů a praktických cvičení z lékařské biochemie a patobiochemie v síti MEFANET.
 

 
autor: Eva Táborská, Hana Paulová, Josef Tomandl, Milan Dastych | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: fotometrie, spektrofotometrie, kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní plazma, hemoglobin | příloh: 28 | zobrazeno: 16061x | publikováno: 6.11.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 152 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Enzymy
..ateriály k .. .. z Biochemie pro.. ..áška z Biochemie pro .. ..avla Balínová~autori.php?tid=169#Jana M.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Studijní text z Biochemie pro bakaláře | 14.12.2009 195.94 KB registrovaný .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b.. ..klíčová slova: atbolizmus,..

Metabolizmus proteinů
..ateriály k .. .. z Biochemie pro.. ..áška z Biochemie pro .. ..avla Balínová~autori.php?tid=169#Jana M.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Přednáška z Biochemie pro bakaláře | 14.12.2009 562.5 KB registrovaný u.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b.. ..klíčová slova: aminokyseliny, bílkoviny, ..

Metabolizmus lipidů
..ateriály k .. .. z Biochemie pro.. ..áška z Biochemie pro .. ..avla Balínová~autori.php?tid=169#Jana M.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Studijní text z Biochemie pro bakaláře | 14.12.2009 163.15 KB registrovaný .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b.. ..klíčová slova: abolizmus,..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
..ální učební po.. .. slouží k doplnění praktických cvičení předmětu biochemie.. .. vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, p.. .. výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu b.. .. Slanina~autor-22455-jiri-slanina#Ondřej Peš, Martina .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Biochemie - cvičení [ABCHc] Biochemie - cvičení [BL.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Biochemie - cvičení [ABCHc] Biochemie - cvičení [BLBC0211c] B.. ..klíčová slova: diagnostické ..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. publikace a autorská .. ..a vychází z potřeby aktualizovat dostupnou li.. .. do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální in.. ..a Bořilová L.. ..  Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. [ZLPZ041p] Preventivní zubní lékařství - cvičení [ZLPZ041c] Konzervační zubní lékařství - kario.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, b.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální i..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. publikace a autorská .. ..a jsou určena pregraduálním studentům oboru Vše.. .. II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k v.. .. výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Far.. ..an Juřica~autor-59319-jan-jurica#Barbora Říhová, Ja.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [VLFA0621c] Farmakologie I - přednáška [V.. ..klíčová slova: IPLP, farmakologie,..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – v.. .. prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgá.. ..an Elleder~autor-156-milan-elleder#Jakub.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Glykogen: biochemie a poruchy jeho obratu v buňce 6.2.2013 přístup ří.. .. skupinou jsou nejen studenti pregraduálního studia, kteří tak mohou získat inte.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární pa.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
..arningové .. .. z chemie v e-kurzu "Znalostní požadavky k příjímacímu řízení pro obor DEN.. ..avla.. .. kdokoli – – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení bioche.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – Pracoviště: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie - oddělení b.. ..klíčová slova: chemie, příjímací řízení, dentální hygie..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. publikace a autorská .. ..á publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1.. .. fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, Z.. .. a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c,.. ..a Pávková G.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. přednáška [ZLPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [Z.. ..klíčová slova: atologická fyziologie, kardiovaskulární systém, bun..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
..ady k.. .. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní o.. .. otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učeb.. .. Fyziologického ústa.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. citlivé [?] Licence Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie 23.3.2011 kdokoli – .. ..klíčová slova: aktická cvičení, Fyziologie, návody, pra.. ..klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, pr.. ..klíčová slova: cvičení, Fyziologie, návody, ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. publikace a autorská .. .. výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkolo.. ..av Vyzula~autor-39830-rostislav-vyzula#Ondřej .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. onkologie [VLON091] Klinická onkologie - cvičení.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, ..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. publikace a autorská .. .. mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učební.. ..ana.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [VLHE0221c] Histologie a embryologie I -.. ..klíčová slova: á mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, hi..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
..aná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. ..ateriál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh.. .. přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě .. .. verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci.. ..áš Nosek~autori.php?tid=371#Aleš Bezrouk, Jiří Záh.. .. Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla .. .. nutnosti aktualizace podkladových materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prvního roční.. .. aktualizace podkladových materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prvního ročníku  v p.. ..klíčová slova: I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový k..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
..ální učební po.. ..aktivní embryologický atlas člověka je obrazovým do.. .. u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atl.. ..ana Dumková~autor-74987-jana-dumkova#Marek .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie I - cvičení .. ..klíčová slova: atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embry..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. publikace a autorská .. .. text “Farmakologie a propagace léčiv“ shrnuje n.. ..agmar Vršková~autor-109590-dagmar-vrskova#Jana P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. I - přednáška [BZFA0321p] Farmakologie I -cvičení [BZFA0321c] Farmakologie II [BZFA0422].. ..klíčová slova: armakovigilance, propagace léčiv, nežádoucí účin.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. .. experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je ny.. .. textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se sval.. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Histologický atlas LF MU
.. publikace a autorská .. .. Histologický atlas představuje anotovaný soubor mikrofotografií .. .. učebnice, ale jako doplněk k přednáškám, cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které j.. .. Vaňhara~autor-179988-petr-vanhara#Miroslava .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie - cvičení [aBFHI021c] Histologie - přednáška [aBFHI021p] Hi.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi..

Praktikum z patologické fyziologie
.. publikace a autorská .. ..aktikum z patologické fyziologie je učební text, kt.. .. text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařs.. ..al Jurajda~autor-47793-michal-jurajda#Julie.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [Z.. ..klíčová slova: atologická fyziologie, experiment na zvířeti, al..

Meióza (biologické praktikum)
.. materiál je určen studentům 1. ročníku všeobecného i.. .. Slouží jako doplňující materiál k praktickým cvičením z Obecné biologie na téma buněčné dělení &ndash.. ..a.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, chromosom, buněčné dělení, redukční dělení, ekva..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. .. je určen vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zu.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. přednáška [ZLPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [ZLPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [V.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. publikace a autorská .. .. text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patolo.. .. je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. O.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Lukáš .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie II [VSPF0622] .. ..klíčová slova: atofyziologie, etiologie, patogeneze,..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gast.. .. Kocna.. .. Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství [B01255] Biochemie a patobiochemie 1 [B01129] Pracoviště: Ústav kl.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: techniky - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská informatika, laboratorní diagnostika, g.. ..klíčová slova: aboratorní techniky a postupy, diagnostické t..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
..á.. ..a přehledným způsobem popisuje problematiku ex.. .. i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie.. .. Drá.. ..ah publikace M.Hajdúch: Bezpečnost práce v la.. .. 21.9.2012 kdokoli – Pracoviště: Ústav molekulární a translační m.. ..klíčová slova: árně biologické metody, detekce nádorových mar..

Srpkovitá anémie a malárie
.. které se k vám touto cestou dostává, shrnuje příčiny (či možné .. ..Alena.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á anémie, srpkovitá alela, malárie, balancovaný pol..

Practicals in Pharmacology
..ational.. .. text provides an introduction to general principles and rules.. ..a McCaskey.. ..anslation (Praktická cvičení z farmakologie, Ma.. .. (Praktická cvičení z farmakologie, Masarykova univerzita, 2.. .. (Praktická cvičení z farmakologie, Masarykova univerzita, 2006,.. ..klíčová slova: prescription, phytopharmacology, experimental..

Elektrochemie
..ady k.. .. vysvětluje základy elektrochemie pro lékařskou chemii a b.. ..artin.. .. na externím úložišti – Předměty/kurzy Biochemie a patobiochemie 1 [B01129] Biochemie a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selek..

Aktuální genetika / Current Genetics
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..Aktuální genetika je průběžně aktualizovaná multim.. .. Šedová~autor-98-lucie-sedova#Ondřej Šeda, František Li.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, genomika, farmakogenetika, proteomika,..

Optické metody používané v biochemii
..ady k.. .. vysvětluje principy a použití optických metod v lékařské biochemii. Pod.. ..artin.. .. – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a biochemie 2 [B.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: spektrofotometrie, nefelometrie a turbidimetrie, fluorescence, optická rotace, ..

Základy metod korekce refrakčních vad
.. publikace a autorská .. ..a poskytují ucelený souhrn informací o základních m.. ..avid Severa~autor-179975-david-severa#Petr Veselý, .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. I - přednáška [BONR0341p] Nauka o refrakci II - cvičení [BONR0442c] Nauka o refrakci II - přednáška [B.. ..klíčová slova: akční vady hypermetropie emetropie myopie a..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. publikace a autorská .. ..ář se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a.. .. Hřebíček~autor-179945-jiri-hrebicek#Miroslav Kubásek, Lukáš .. ..ace „Vědecké výpočty v matematické biol.. ..klíčová slova: atematická biologie, vědecké vý..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].