Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Biostatistika

Biostatistika

Jedná se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu „Biostatistika“. Dané přednášky se zabývají problematikou statistiky v medicíně, deskriptivímí statistickými metodami, testováním hypotéz, analýzou rozptylu ANOVA, Bonferonniho a Šidákovou korekcí při vícenásobném porovnávání a korelační analýzou.

 
autor: Jana Vránová | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: statistika, biostatistika | příloh: 9 | zobrazeno: 8394x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 23.11.2011

Biostatistika

Biostatistika

Cílovými čtenáři této publikace jsou studenti matematické biologie, kterým chceme tímto učebním textem podat srozumitelný přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu skript však bylo nutné vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec představit, a na řadu používaných metod se tak v tomto textu vůbec nedostalo. Skripta proto neslouží jako náhrada přednášek, slouží pouze jako jejich doplnění.

 
autor: Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biostatistika, základní metody | příloh: 1 | zobrazeno: 6689x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat A..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. Vícerozměrné statistické metody v biologii Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Environmentální informační systémy
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Analýza a klasifikace dat
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a adaptivní zpracování dat S..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Signály, časové řady a lineární systémy ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. uložení 4. Základy analýzy dat – biostatistika jako předpoklad data-miningu 4.1. Data a ..

Základy biostatistiky
..klíčová slova: E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní statistika, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].