Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Psychiatrické vyšetření
.. je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny po.. .. pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné so.. ..klíčová slova: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická p.. ..klíčová slova: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická .. ..klíčová slova: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická ..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. P.. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické ..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. Standardem v laparoskopické operativě je bipolární koagulace. Typickým představitelem tohoto n..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
.. o historii psychiatrie ve světě a v u nás, o poruchách nálady a o .. ..klíčová slova: psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, ..

Základy biologické psychiatrie
.. na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k ne.. ..klíčová slova: psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot.. .. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot..

Neurologické vyšetření norma
.. syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (ment..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ obsahuje základní informace o s.. .. [?] Licence Sexualita u nemocných s psychickými poruchami 18.12.2008 přístup řízen na externím úložišti &.. ..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka,..

Schizofrénia
.. medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa klasickej etiologickej ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. 143.5 KB registrovaný uživatel – Afektivní poruchy 12.1.2006 195 KB registrovaný uživatel &..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, ř..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. na chiasma opticum, kdy bývá typickým nálezem porucha zraku charakteru bitemporální hemianopsie. K o..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
..klíčová slova: porucha řeči, kognitivní fu..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].