Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: pitva krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio temporalis, regio occipitofrontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis, cavitas oris, cavitas nasalis, fossa infratemporalis, cavitas cranii, larynx, pharynx, orbita. | příloh: 5 | zobrazeno: 16365x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
..Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a m.. .. Z histórie Súčasný stav Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta .. ..klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie ..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest). Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úsp.. .. řízen na externím úložišti – Akutní bolest, pooperační bolest 5.2.2010 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, c..

Cévy břicha a pánve
.. materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. kraniosynostózami, polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi d.. ..klíčová slova: kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty ne..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální n.. ..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, ..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bo..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. nadmerné potenie (nočné potenie, horúčka), bolesť kostí a kĺbov, bolesť chrbta, bolesť uzlín po p..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu..

Otorinolaryngologie - semináře
.. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. a starším věku. Je pro ni typická především bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. J..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. orofaciální oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty obl..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. sliznice dutiny ústní, Nádorové onemocnění hlavy a krku – klinické studie, terapie, ..

Základy anesteziologie
.. zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda cel..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. kdokoli – Léčba akutní pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální t.. .. nehoda 12.5.2012 kdokoli – Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli – L.. ..klíčová slova: záchrana, podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katét..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž.. .. Na prvním z nich je dobře zobrazena fixace hlavy pacienta do Mayfieldovy hlavové svorky. Druhé v..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. současné struktury pro příklad vyšetření hlavy ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Příklad struktury a..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no..

eOtorinolaryngologie
.. test v diagnostice spinocelulární rakoviny hlavy a krku 4.10.33 COVID - 19, patologie, klinika,..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. špongie, alebo ak pacient čiernu špongiu pre bolesť netoleruje. Špongia je upravená podľa veľkosti ra.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].