Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: pitva krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio temporalis, regio occipitofrontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis, cavitas oris, cavitas nasalis, fossa infratemporalis, cavitas cranii, larynx, pharynx, orbita. | příloh: 5 | zobrazeno: 16172x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
..Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a m.. .. Z histórie Súčasný stav Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta .. ..klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie ..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest). Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úsp.. .. řízen na externím úložišti – Akutní bolest, pooperační bolest 5.2.2010 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, c..

Cévy břicha a pánve
.. materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. kraniosynostózami, polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi d.. ..klíčová slova: kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty ne..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální n.. ..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, ..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bo..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. nadmerné potenie (nočné potenie, horúčka), bolesť kostí a kĺbov, bolesť chrbta, bolesť uzlín po p..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž.. .. první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, že do.. .. se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, ž.. .. první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, že do..

Otorinolaryngologie - semináře
.. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. a starším věku. Je pro ni typická především bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. J..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. Na prvním z nich je dobře zobrazena fixace hlavy pacienta do Mayfieldovy hlavové svorky. Druhé v..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. orofaciální oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty obl..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. sliznice dutiny ústní, Nádorové onemocnění hlavy a krku – klinické studie, terapie, ..

Základy anesteziologie
.. zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda cel..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. kdokoli – Léčba akutní pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální t.. .. nehoda 12.5.2012 kdokoli – Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli – L.. ..klíčová slova: záchrana, podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katét..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. současné struktury pro příklad vyšetření hlavy ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Příklad struktury a..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. špongie, alebo ak pacient čiernu špongiu pre bolesť netoleruje. Špongia je upravená podľa veľkosti ra.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].