Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
..klíčová slova: v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, histo.. ..klíčová slova: v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie med..

Paliativní péče
.. s potřebou paliativního přístupu se setkávají lékaři prakticky ve všech klinických medicínských obo..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. nové informace zde naleznou i začínající lékaři..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. T..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. pro sdílení informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumen.. .. syndromem * Slovníček odborných výrazů * Lékaři-specialisté, s nimiž se dívka a žena s Tur..

eOtorinolaryngologie
.. užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oft.. .. užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oft..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neuro..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. nepatologické studie na našem pracovišti lékaři v předatestační přípravě, všechny odsílané studie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].