Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
..klíčová slova: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, h..

Obecná histologie
..klíčová slova: buňka, tkáň, tělní tek..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymf.. .. – NK cells). Štandardne sa zaraďujú k bunkám nešpecifickej imunity i keď dne vieme, že pa..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..klíčová slova: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, he..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. terapia spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fó..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. expresiu adhezívnych molekúl na endotelových bunkách CNS, najmä VCAM-1, čo umožňuje adherenciu T-l..

Prezentácia antigénov
.. vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na pr.. .. prezentácie antigénu sa začína jeho pohltením bunkami, ktoré sa špecializujú na túto činnosť; označ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami .. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. Predstavujú h..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy bun..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, m..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory n..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do.. .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do..

Základy anatómie oka pre medikov
.. spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové imp..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].