Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

cévní chirurgie

Cévní chirurgie

Jako všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie doznala řady změn. Během minulého století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal v druhé polovině století oborem, který cévní svazek rekonstruoval. Dalším vývojovým krokem bylo zavedení alernativních endovaskulárních technik, jako jsou dilatace a stentování. Dnešní doba vyžaduje přehodnocení náplně oboru cévní chirurgie a je snahou definovat nové standardy a limitující faktory.

Předkládaný text je souhrn současných literárních a vlastních poznatků v cévní chirurgii. Odpovídá současným trendům a je zřejmé, že se názory budou dále vyvíjet. Nejčastější otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují chirurgický a radiologický endovaskulární výkon a moderní zobrazovací techniky zkvalitňují pooperační zobrazení cévního nálezu.

Naší snahou je nové oznatky přiblížit sudentům a tím připomenout, že cévní chirurgie zůstává jednou ze základních chirurgických specializací, která má za úkol zachánit nejenom život a končetiny nemocných, ale také má preventivní poslání v oblasti kvality života.

 
autor: Petr Bachleda, Petr Utíkal, Martich Kocher, Jiří Herman, Dalibor Musil | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, cévní chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8813x | publikováno: 20.10.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Protéza Omniflow je biosyntetická cévní protéza, která jako jediná mezi umělými tepennými náhradami může odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné situace, kdy pacient s defektem vyžadující revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále považovaná za nejlepší alternativu.

 
autor: Robert Staffa | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | příloh: 1 | zobrazeno: 9552x | publikováno: 12.12.2005 | poslední úpravy: 7.11.2007

cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Neurologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: cévní mozková příhoda, CMP, iktus, cerebrovaskulární příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární program | příloh: 1 | zobrazeno: 6613x | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malformace .. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malfor.. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánět.. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischém.. ..klíčová slova: parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, mi.. ..klíčová slova: cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, n..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Dutiny CNS Mozkomíšní mok Cévní zásobení CNS Zrakové ústrojí Ústr.. .. Obaly CNS Dura mater (tvrdá plena mozková) Arachnoidea (pavučnice) Pia mater ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. a terapeutickou výzvou pro generace cévních chirurgů. Jeho nejčastější a nejzávažnější komp.. .. metodou je klasická resekce AAA a náhrada umělou cévní protézou. Tuto metodu zavedl v roce 1964 De ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syn..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro s..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Anestezie v cévní chirurgii 5.12.2007 196 KB registrovaný uživatel ..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. svaly za účelem zpřístupnění hlubokých struktur. Cévní a nervové větve zpravidla vstupují do svalu na vn..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. a natahovačů. Spojením obou prstů na stejné cévní stopce vzniká nový palec, který je přenesen na ru..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. drény do subdurálního prostoru. Stlačená mozková tkáň se rozvíjí postupně, ale počínající zlepšení..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady rukou, vrozené ptózy víček (BPES syndrom), cévní malformace (malformace s nízkým průtokem, ma..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. z hlediska medicínského a celospolečenského. Cévní mozkové příhody jako nejčastější příčina jednoráz..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].