Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

cévní chirurgie

Cévní chirurgie

Jako všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie doznala řady změn. Během minulého století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal v druhé polovině století oborem, který cévní svazek rekonstruoval. Dalším vývojovým krokem bylo zavedení alernativních endovaskulárních technik, jako jsou dilatace a stentování. Dnešní doba vyžaduje přehodnocení náplně oboru cévní chirurgie a je snahou definovat nové standardy a limitující faktory.

Předkládaný text je souhrn současných literárních a vlastních poznatků v cévní chirurgii. Odpovídá současným trendům a je zřejmé, že se názory budou dále vyvíjet. Nejčastější otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují chirurgický a radiologický endovaskulární výkon a moderní zobrazovací techniky zkvalitňují pooperační zobrazení cévního nálezu.

Naší snahou je nové oznatky přiblížit sudentům a tím připomenout, že cévní chirurgie zůstává jednou ze základních chirurgických specializací, která má za úkol zachánit nejenom život a končetiny nemocných, ale také má preventivní poslání v oblasti kvality života.

 
autor: Petr Bachleda, Petr Utíkal, Martich Kocher, Jiří Herman, Dalibor Musil | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, cévní chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8379x | publikováno: 20.10.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Protéza Omniflow je biosyntetická cévní protéza, která jako jediná mezi umělými tepennými náhradami může odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné situace, kdy pacient s defektem vyžadující revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále považovaná za nejlepší alternativu.

 
autor: Robert Staffa | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | příloh: 1 | zobrazeno: 9466x | publikováno: 12.12.2005 | poslední úpravy: 7.11.2007

cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Neurologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: cévní mozková příhoda, CMP, iktus, cerebrovaskulární příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární program | příloh: 1 | zobrazeno: 6559x | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malformace .. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malfor.. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánět.. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischém.. ..klíčová slova: parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, mi.. ..klíčová slova: cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, n..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Dutiny CNS Mozkomíšní mok Cévní zásobení CNS Zrakové ústrojí Ústr.. .. Obaly CNS Dura mater (tvrdá plena mozková) Arachnoidea (pavučnice) Pia mater ..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. drény do subdurálního prostoru. Stlačená mozková tkáň se rozvíjí postupně, ale počínající zlepšení.. .. drény do subdurálního prostoru. Stlačená mozková tkáň se rozvíjí postupně, ale počínající zlepšení..

Aneuryzma abdominální aorty
.. a terapeutickou výzvou pro generace cévních chirurgů. Jeho nejčastější a nejzávažnější komp.. .. metodou je klasická resekce AAA a náhrada umělou cévní protézou. Tuto metodu zavedl v roce 1964 De ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syn..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro s..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Anestezie v cévní chirurgii 5.12.2007 196 KB registrovaný uživatel ..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. svaly za účelem zpřístupnění hlubokých struktur. Cévní a nervové větve zpravidla vstupují do svalu na vn..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. a natahovačů. Spojením obou prstů na stejné cévní stopce vzniká nový palec, který je přenesen na ru..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady rukou, vrozené ptózy víček (BPES syndrom), cévní malformace (malformace s nízkým průtokem, ma..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. z hlediska medicínského a celospolečenského. Cévní mozkové příhody jako nejčastější příčina jednoráz..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].