Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr 12.5.2012 kdokoli – Basic Li.. .. kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr 12.5.2012 kdokoli – Basic Life .. .. kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr 12.5.2012 kdokoli – Basic Life Support u.. ..klíčová slova: nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, se.. ..klíčová slova: hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, .. ..klíčová slova: hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS,..

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické vyšetření, r..

Den na operačním sále - sterilizace
.. prostorové uspořádání operačních sálů a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po o..

Odběr krve
.. pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběr..

Implantace venózního portu
.. nutnosti okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci venozního portu s.. .. okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci venozního portu se použ..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. ošetření. Principem je zavedení ventrikulárního katétru do komorového systému. Ten je pak napojen na v..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. rekonstrukci. Velká saféna jako autologní žilní štěp však byla spotřebována na revaskularizaci my..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, ..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. vyšetření, některé postupy speciální pro žilní systém, jsou zařazeny typické nálezy pro jed..

Základy anesteziologie
.. zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invazivního sledo.. .. obtížně zajistitelných dýchacích cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajiš..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].