Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice je u žien po rakovine prsníka najčastejšou gynekologickou malignitou. V súčasnej dobe sa vo vyspelých krajinách vďaka včasnému a plošnému skríningu rakoviny krčka maternice darí znižovať incidenciu a mortalitu. Zásadný pre jeho úspech je dlhý časový interval od vzniku prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka skríningu sa tak zachytí 80% prípadov v prvom štádiu. Nové vedecké poznatky hlavne vo sfére molekulárnej biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice míľovými krokmi vpred.
Cieľom predkladaných skrípt je podať komplexný pohľad na proces cervikálnej karcinogenézy, molekulárnu diagnostiku a najnovšiu konzervatívnu a chirurgickú terapiu s dôrazom aj na efektívnu primárnu prevenciu. Táto práca bola zostavená podľa metodických usmernení Univerzity Komenského.

 
autor: Erik Kúdela | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela, Online videokonferencie | klíčová slova: rakovina krčka maternice, cervikálne prekancerózy | příloh: 4 | zobrazeno: 1109x | publikováno: 7.2.2019 | poslední úpravy: 8.2.2019

prekancerózy rodidel III - prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc

Tato přednáška je určena pro všechny studenty studující obory Porovnictví a gynekologie. V přednášce si představíme  prekancerózy vulvy - VIN a pochvy - VAIN a prekancerózy endometria - prostá nebo komplexní hyperplázie s atypiemi. Dále uvedeny jednotky gestační trofoblastické nemoci, zejména mola hydatidosa a choriokarcinom.

 

prekancerózy rodidel II - prekancerózy děložního hrdla - 2.část

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část

Uvedeny základní metody ošetření cervikálních lézí - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické HPV vakcinace.

 

prekancerózy rodidel I - prekancerózy děložního hrdla - 1.část

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část

Představeny základní informace o epitelových poměrech na děložním hrdle, prebioptických metodách - kolposkopii a cytologii a histologických nálezech prekanceróz.

 
autor: Pavel Freitag | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: cervix uteri, prekancerózy, cytologie, kolposkopie, papilomavirus lidský, kolposkopie, cytologie, cervikální intraepiteliální neoplázie, lidské papillomaviry | příloh: 1 | zobrazeno: 8562x | publikováno: 8.6.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 0

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].