Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

V jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chirurgické propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN Brno. Slouží studenům jako příprava na stáže a dále pro opakování v přípravě ke zkoušce.

 
autor: Ladislav Plánka, David Starý, Vladimír Bartl | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: chirurgická propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní transfuze | příloh: 18 | zobrazeno: 25491x | publikováno: 7.1.2009 | poslední úpravy: 20.1.2009

chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

 

     

Modul je určen pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu střední a severní Moravy. Od uživatelů modulu se očekávají dobré znalosti učiva preklinických lékařských předmětů. Nezbytným předpokladem je zájem uživatelů zlepšit své znalosti a dovednosti chirurgické propedeutiky.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgická propedeutika | příloh: 1 | zobrazeno: 7035x | publikováno: 23.1.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015

Psychiatrická propedeutika

Psychiatrická propedeutika

Tato hypertextová skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout povšechný přehled o základních konceptech, které psychiatrie používá, a současně přiblížit psychiatrickou praxi tak, aby se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddělení. Text má tvořit užitečný doplněk standardních psychiatrických učebnic.

 
autor: Tomáš Kašpárek | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: psychiatrie, uvod, etiologie, vysetreni, anamneza, psychopatologie, diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 17838x | publikováno: 23.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 9102x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 42 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. obory 29.3.2019 kdokoli – Předměty/kurzy Propedeutika bakalářské práce I [BDBP0341] Propedeutika bak..

Výuková videa – urologie
.. vzdělávací sítě MEFANET Předměty/kurzy Klinická propedeutika [BDKP02b] Klinická propedeutika [BZKP021] ..

Jak napsat bakalářskou práci
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Propedeutika bakalářské práce I [BZBP0341] Propedeutika bak..

Gnatológia v prehľade
.. vzdelávacej siete MEFANET – Predmety/kurzy Propedeutika zubného lekárstva [PZL-ZL1] Propedeutika zubného ..

Zhoubné nádory vulvy
.. multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vul.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Chirurgická propedeutika [STCP052] Chirurgická propedeutika .. .. medicína - přednáška [VLAM9X1p] Chirurgická propedeutika [STCP052] Chirurgická propedeutika [VLCP052] ..

Hrudní chirurgie
.. hrudní chirurgie jsou u nás v dnešním pojetí chirurgická onemocnění plic, mediastina, hrudní stěny jícnu. .. .. 20.10.2012 kdokoli – Pracoviště: 2. chirurgická klinika - cévně t..

Zvuky srdca
.. lekárskej fakulty v predmete interná propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické ausk.. .. používateľ – Predmety/kurzy Interná propedeutika [IP-V] Pracoviská: IV. interná k..

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry
.. I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Pediatrická propedeutika v dětské kardiologii 30.10.2020 2.54 MB uživatel ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jed.. ..klíčová slova: umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky, ru..

Chirurgie štítné žlázy
.. Chirurgie - klinika [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. sále 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. chirurgická..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. [B00679] Chirurgie 1,2 [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF..

Horúčka
.. Pediatria [KDaD/P-F/09] Pediatrická propedeutika [PeP-V] Pracoviská: Klinika detí a d..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. kýly 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. chirurgická..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. chirurgická..

Endometrióza
..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická..

Chirurgie a invazivní endoskopie
.. Chirurgie 1,2 [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF..

Hormonální léčba děložních myomů
.. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekol..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. – – Predmety/kurzy Klinická propedeutika, nelekárske študijné programy, 1. ročník Prac..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. a lékařství. Dezinfekce rukou Mytí rukou Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na..

Dysfunkční děložní krvácení
.. HISTOLOOGIE LÉČBA KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHIRURGICKÁ HROZÍCÍ KOMPLIKACE INFORMACE PRO PACIENTKY ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po popálení. Pr.. .. III - přednáška [ZLCH0833p] Chirurgická propedeutika II - přednáška [VLCP0622p] Chirurgie I - cvičení ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. ohrožením života. Jediným řešením je rychlá chirurgická nebo endovaskulární intervence. O úspěšnosti léčb..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. v pediatrii [KDaD/PP-VZ/15] Pediatrická propedeutika [PeP-V] Pracoviská: Klinika detí a d..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
..klíčová slova: afekce, tungóza, parazitární infekce, chirurgická excize, Tungóza, parazitární infekce, kožní afek..

Cévní chirurgie
.. 20.10.2012 kdokoli – Pracoviště: 2. chirurgická klinika - cévně t..

Psychiatrické vyšetření
..klíčová slova: bipolární afektivní porucha, psychiatrická propedeutika..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, ..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. 20.10.2012 kdokoli – Pracoviště: 2. chirurgická klinika - cévně t..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].