Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

odstranění lipomu na operačním sále

Odstranění lipomu na operačním sále

Video zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen pro bakalářské a magisterské studenty, dále pro absolventy, a ty, kteří dosáhli pokročilých znalostí během studia. Tento obrazový materiál vznikl na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 
autor: Jiří Vokurka, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: operace, lipom, exstirpace | příloh: 1 | zobrazeno: 19444x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 6.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Kazuistika - Tungóza
.. a subtropech všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drobné incize. Video de.. .. všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drobné incize. Video demonstruje .. ..klíčová slova: Madagaskar, kožní parazitární infekce, chirurgické.. ..klíčová slova: kožní parazitární infekce, chirurgické odstranění..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. a subtropech všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drobné incize. (Vzniklo s .. .. všech kontinentů. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění parazita z drobné incize. (Vzniklo s podporou .. ..klíčová slova: Tungóza, parazitární infekce, kožní afekce, chirurgické.. ..klíčová slova: parazitární infekce, kožní afekce, chirurgické odstranění..

Chirurgická propedeutika
.. Přináší základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí his..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. automatizaci a robotizaci. Cílem automatizace je odstranění stereotypní nekvalifikované práce, odstranění mož..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
.. metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované rep..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
.. metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované rep..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. studentům v jejich přípravě nejen v rámci chirurgické propedeutiky, ale také SRZ z chirurgie. ..

Chirurgická propedeutika
.. jsou zpracována všechna základní témata chirurgické propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN B.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Chirurgické instrumentárium 7.1.2009 5.48 MB uživatel v..

Implantace venózního portu
.. a dále pomůcky standardně používané pro malé chirurgické..

Zhoubné nádory vulvy
.. se zaměřujeme především na současné přístupy chirurgické léčby, které dokumentujeme obrazovou dokumentací ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovari.. .. pacientek profitujících z primární radikální chirurgické léčby nebo z odložené radikální operace po neoad.. .. se kromě stagingového rozsahu výkonu přidává i odstranění orgánů či částí orgánů makroskopicky postižených ..

Automatický analytický systém MODULAR
.. vysoký výkon, spojení různých technologií a odstranění ruční manipulace s biologickýcm materiálem. Vše..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. karcinomem dvouletou hranici. V případě chirurgického odstranění metastáz více než 50% nemocných přež.. .. dvouletou hranici. V případě chirurgického odstranění metastáz více než 50% nemocných přežívá 5 let. Lé..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo v rámci krá..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. asi 1 cm otvoru do kosti, protnutí tvrdé pleny a odstranění hematomu s využitím laváže. K odvedení zbytku sta.. .. asi 1 cm otvoru do kosti, protnutí tvrdé pleny a odstranění hematomu s využitím laváže. K odvedení zbytku sta..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezhoubných patologických proce..

Čelistní anomálie
.. Na závěr jsou prezentováni pacienti před a po chirurgické..

Komplexní léčba dekubitů
.. terapie. Důraz je kladen zejména na chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčb..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chir..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. vaziva a následně vypreparují a dočistí. Po odstranění podkožního vaziva a současném zachování nejdů..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. nástrojů 4.3.2014 16.52 MB kdokoli – Chirurgické mytí rukou a chirurgická dezinfekce rukou 4..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. z primární precizně provedené radikální chirurgické léčby.Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Kli..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. sklovca od celku je ale nutné použiť nožnice. Po odstránení sklovca ostáva prázdna zadná polovica očnej gul..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před impl..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vysvětlující principy konzervativní terapie a chirurgické terapie popálenin. Kazuistika:Dvířkový lalůček ja..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. lékařství a stomatologie proniknout do základů chirurgické propedeutiky, specifik dětské chirurgie a z..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, neurochirurgie a chirurgie včetně p.. .. nově vybudovaným pracovištěm neurochirurgické kliniky LF MU FN u sv. Anny v Brně jsme řešili ot..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].