Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Meióza (biologické praktikum)
..klíčová slova: chromosom, buněčné dělení, redukční dělení, ekvační dělení,..

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. treated for acute lymphoblastic leukemia with chromosome 5 trisomy Juvenile disseminated..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. pro akutní lymfoblastickou leukemii s trisomií chromosomu 5 Juvenilní disseminovaný xantogranulom ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. v případě podezření na přítomnost vrozené chromosomové aberace (VCA), patologické chromosomové změny .. .. karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, které jsou v k.. ..klíčová slova: postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikr..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. oblasti lékařské genetiky představuje studium chromosomů – cytogenetika, studium struktury a ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].