Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 9074x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: chronické ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne a.. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo n..

Choroby gingív
..  gingivitídy ako akútne a chronické.. .. 5.43 MB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Chronické klinické formy gingivitíd 18.12.2009 9 MB p..

Tubulointersticiální nefritidy
.. obraz i léčbu. Postupně jsou probrány akutní i chronické TIN, bakteriální a hypersensitivní TIN, an..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a j..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: Chronické neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne oc..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. stretáva sa dennej báze. Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj st.. .. periférnych artérií Periférne artériové ochorenie Hlboká žilová trombóza Tromboflebitída Chro..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri .. .. Klinický obraz Diagnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri ..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. obličkovou chorobou. Pacienti v štádiách chronickej obličkovej choroby 3a- (eGF 15–60 .. .. pred transplantáciou obličky. Kardiovaskulárne ochorenie je vedúcou príčinou morbidity a mortality pa..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám před..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. a liečbu. Každoročne ochorie na onkologické ochorenie približne 150 z 1 000 000 detí a mladých vo veku ..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách ob.. .. nefropatia Akútne zlyhanie obličiek Chronické zlyhanie obličiek Eliminačné metódy Tra..

Ošetrovanie chronických rán
.. rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného p.. .. vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] Pracoviská: Ústav o..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďa..

Syndróm nepokojných nôh
.. liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k p..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrá..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. 3.6.2020 1.13 MB ktokoľvek – – Chronické srdcové zlyhávanie 9.6.2020 1.34 MB ktokoľvek &n..

Stres a adaptácia
.. allostatického preťaženia. Zistilo sa, že aj keď chronické pôsobenie stresorov zväčša priamo nevyvoláva vzni..

Základy anatómie oka pre medikov
.. ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie Ochorenia ciev sietnice,..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. EKG jsou většinou spojovány s projevy akutní či chronické formy ischemické choroby srdeční. Diferenciální d..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. Osteoporóza – definícia Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa pre..

Základy plastickej chirurgie
.. stav po ablačných operáciách pre onkologické ochorenie alebo vrodené defekty. Ku strate funkcie tkanív d..

eOtorinolaryngologie
.. Anatomie pro FES 15.3 Závratě 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..klíčová slova: gonioskopia, predn´á očná komora, glaukómové ochorenie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].