Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 12

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | 1.LF UK | disciplína: Biologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: populační genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů | příloh: 1 | zobrazeno: 10519x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Cílem praktických cvičení z preventivní stomatologie je naučit se správně vyšetřovat chrup a dásně, detekovat plak, demonstrovat přítomnost plaku pacientovi, vysvětlit pacientovi význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec profesionálně vyčistit pacientův chrup.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: chrup, dásně, plak, onemocnění zubů, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 4228x | publikováno: 2.9.2015

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu systematické anatomie. Cílem výukového filmu Anatomická pitva – Úvod do pitevních cvičení je podat studentům lékařské fakulty informace, na základě kterých budou schopni preparovat kteroukoliv oblast lidského těla, pod dohledem zkušeného učitele anatomie. Film informuje pouze o technice pitvy, pro pitvu konkrétních oblastí těla musí student nastudovat postup z učebnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Eva Ondroušková, Monika Žižlavská | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, nervy | příloh: 1 | zobrazeno: 10426x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 14.5.2012

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5214x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 9326x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, slovotvorba, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 4662x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: molekulární biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární biologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6646x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo řadu výsledků a přitom mohou být velmi přehledné. To platí pouze v případě, pokud jsou grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika základních pravidel, jichž je výhodné se při vytváření grafů držet.

 
autor: kolektiv: Fyziologického ústavu | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, praktika | příloh: 1 | zobrazeno: 7432x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Návody k praktickým cvičením z biochemie

Návody k praktickým cvičením z biochemie

Sada 13 návodů do praktických cvičení z biochemie. Jedná se o návody připravené pedagogy LF MU, a to v rámci jejich zapojení do meziuniverzitního týmu, který realizuje elektronickou podporu seminářů a praktických cvičení z lékařské biochemie a patobiochemie v síti MEFANET.
 

 
autor: Eva Táborská, Hana Paulová, Josef Tomandl, Milan Dastych | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: fotometrie, spektrofotometrie, kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní plazma, hemoglobin | příloh: 28 | zobrazeno: 15934x | publikováno: 6.11.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

 
autor: Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Juraj Guzy, Mária Mareková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny, proteíny | příloh: 1 | zobrazeno: 36287x | publikováno: 24.9.2012 | poslední úpravy: 16.9.2020

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. Poskytujú teoretický prehľad o všeobecných princípoch laparoskopickej chirurgie, používanom technologickom vybavení, jeho rizikách, patofyziológii kapnoperitonea a problematike ergonómie, so zameraním na aplikáciu týchto poznatkov v klinickej praxi, vrátane návodov na praktický nácvik základných laparoskopických zručností formou mechanickej simulácie a simulácie vo virtuálnej realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov.

Šoltés M., Radoňak J.: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2017, ISBN  978-80-8152-567-4.

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 1051x | publikováno: 28.12.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 93 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [VLHE0221c] Histologie a embryologie I -..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atl.. .. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie I - cvičení ..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
.. výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu b.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Biochemie - cvičení [ABCHc] Biochemie - cvičení [BLBC0211c] B..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. I - přednáška [BZFA0321p] Farmakologie I -cvičení [BZFA0321c] Farmakologie II [BZFA0422]..

Histologický atlas LF MU
.. učebnice, ale jako doplněk k přednáškám, cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které j.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie - cvičení [aBFHI021c] Histologie - přednáška [aBFHI021p] Hi..

Praktikum z patologické fyziologie
.. text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařs.. .. Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [Z..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. je určen vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zu.. .. přednáška [ZLPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [ZLPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [V..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. O.. .. přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie II [VSPF0622] ..

Základy metod korekce refrakčních vad
.. I - přednáška [BONR0341p] Nauka o refrakci II - cvičení [BONR0442c] Nauka o refrakci II - přednáška [B..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Far.. .. MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [VLFA0621c] Farmakologie I - přednáška [V..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. [ZLPZ041p] Preventivní zubní lékařství - cvičení [ZLPZ041c] Konzervační zubní lékařství - kario..

Základy farmakoekonomiky
.. II - přednáška [VLFA0722p] Farmakologie I - cvičení [VLFA0621c] Farmakologie II - cvičení [..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c,.. .. přednáška [ZLPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [Z..

Čelistní anomálie
.. II [STOC0752] Stomatologická chirurgie II cvičení [STOC0752c] Stomatologická chirurgie II ..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. chirurgie - SRZ [ZLCZ10XX] Orální chirurgie I - cvičení [ZLOC0451c] Orální chirurgie I - přednáška [ZLO..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. [BZPY051] Ošetřovatelství v psychiatrii - cvičení [BSPY051c] Ošetřovatelství v psychiatrii - cv..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. I - přednáška [ZLOR0641p] Ortodoncie I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie II - přednáška [ZLOR0742p ..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. I - přednáška [ZLOR0641p] Ortodoncie I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie II - přednáška [ZLOR0742p ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. I [BOFZ0121] Fyzika II [BOFZ0222] Fyzika II - cvičení [BOFZ0222c] Fyzika II - přednášky [BOFZ0222p] Lé..

Rozštěpové vady obličeje
.. MEFANET – Předměty/kurzy Ortodoncie I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie I - přednáška [ZLOR0641p] ..

Základy receptury léčivých přípravků
.. MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [ZLFA0621c] Farmakologie II - cvičení [..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. Lékařská chemie [VSLC021] Lékařská chemie - cvičení [BLLC0111c] Lékařská chemie - cvičení [VSLC011c] ..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. I - přednáška [VLFA07212p] Farmakologie I - cvičení [VLFA07212c] Farmakologie I - přednáška [Z..

Praktikum z patologické fyziologie
.. fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních po..

Histologie
.. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie I -..

Psychiatrická propedeutika
.. hypertextová skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psychiatrie. Účelem textu je poskytnout p.. .. úložišti – Předměty/kurzy Psychiatrie - cvičení [VLPY9X1c] Psychiatrie - cvičení [STPY9X1c] P..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí př..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí př..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská péče v chirurgii - před..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařs..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].