Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11512x | publikováno: 19.2.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Hypertextový atlas dermatopatologie
..ální učební po.. .. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Josef Feit, Hana.. .. Nenádorové kožní choroby 2. Kožní nádory 3. Cysty kůže a podkoží 4. Dermatovenerologie &nb.. .. kožní choroby 2. Kožní nádory 3. Cysty kůže a podkoží 4. Dermatovenerologie   O.. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 .. .. choroby 2. Kožní nádory 3. Cysty kůže a podkoží 4. Dermatovenerologie   Odkazy:.. ..klíčová slova: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, der.. ..klíčová slova: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, d.. ..klíčová slova: ádorové kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a p.. ..klíčová slova: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží,..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
..ální učební po.. ..Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia .. ..ana Svíženská~autor-22536-ivana-svizenska#Eva On.. .. těla a jakým způsobem se správně odlučuje kůže od podkožního vaziva, aby nedošlo k poškození pov.. ..a začátku filmu dostává student informace o nás.. ..klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, pre.. ..klíčová slova: pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, n..

Kazuistika - Tungóza
..azové .. ..a je vyvolána samičkou blechy písečné (Tunga pene.. .. blechy (Tunga penetrans). Jejich samičky žijí v podkoží různých hostitelů včetně člověka. V době, kdy zač.. ..antišek .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, Madagaskar, kožní parazitární infekce, chi..

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi
..ační weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Digitální vi.. ..áznamy operačních výkonů na sále Kliniky popá.. .. Blá.. .. registrovaný uživatel – – Meshování kůže | 20.12.2010 11.62 MB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, p..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
..agogické .. ..adaná učebnica sa zaoberá problematikou detskej ne.. ..anislav.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: neurálnej trubice, intrakraniálne arachnoidálne cysty.. ..klíčová slova: hydrocefalus, kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, p..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. publikace a autorská .. .. traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice popáleninové medicíny, p.. ..a jsou primárně určena pregraduálním studentům v je.. ..av Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Daniela .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: áleniny, intenzivní péče, tekutinová léčba, infek..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. publikace a autorská .. .. třech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP la.. ..áš Kempný~autor-179996-tomas-kempny#Jakub H.. .. u které se odebírá z palce nohy část nehtu, kůže a distálního článku palce a z druhého prstu se od.. ..ární rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z po.. ..klíčová slova: prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..á.. .. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým synd.. ..a Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. .. syndrom v dětství * Růst * Sluch * Zrak * Kůže * Dívka s Turnerovým syndromem ve škole * Jaké ma.. ..ácí zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sl..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
..á.. .. text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a ap.. ..arja.. .. Např. (I) nejnovější technika hodnocení stavu kůže dle zjištěného důkazu a (C) současná technika hod.. .. PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH (Evidence-based practice) .. ..klíčová slova: axe založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdra..

eOtorinolaryngologie
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foni.. ..an Hybášek~autori.php?tid=688#Jan Vokurka a k.. .. nerozumějícího moderní medicíně? 15.20 Cysty příštítných tělísek a mízovodů 15.21 Amyloidó.. .. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fy.. ..klíčová slova: aryngologie, anatomie, fyziologie, patologie,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].