Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Oko a oční vady

Oko a oční vady

Přednáška se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způsobené špatnou funkcí tohoto systému. Vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů (např. rodopsin) na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, čímž zahájí řetěz chemických reakcí, které vedou k převedení signálu na elektrický potenciál, vzruch, který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na světelné vlny v rozsahu 400 – 760 nm. Absolutní práh citlivosti je 10-19 J, což odpovídá energii jednoho jediného fotonu.

 
autor: Jaroslava Kymplová | 1.LF UK | disciplína: Biofyzika | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: oko, foton, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 12764x | publikováno: 19.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

choroby gingív

Choroby gingív

Zápalové ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy zápalov v ústnej dutine. Napriek tomu doteraz neexistuje jednotná a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozdelenie, ktoré charakterizuje  gingivitídy ako akútne a chronické.

 
autor: Eugen Ďurovič, Silvia Slovinská, Andrea Vödrösová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: gingíva, zápalové ochorenia, gingivitída | příloh: 4 | zobrazeno: 4527x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Základy dětské otorhinolaryngologie

Základy dětské otorhinolaryngologie

Výukový text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje informace o embryologii, klinické anatomii a fyziologii, vyšetřovacích postupech a chorobných stavech pro přípravu studentů LF ke zkoušce z Otolaryngologie. Samostatné kapitoly jsou věnovány tumorům a expanzivním procesům dětského věku a také problematice hlasu a řeči.

 
autor: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček, Lukáš Lavička a kol. | LF MU | disciplína: Otorinolaryngologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: otolaryngologie, dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 19707x | publikováno: 16.11.2007 | poslední úpravy: 15.4.2009

Elektronická učebnice dětské medicíny

Elektronická učebnice dětské medicíny

Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.

 
autor: Ivo Šlapák, Rudolf Autrata, Zdeněk Doležel, Michal Fedora, Renata Gaillyová, Petr Gál, Lenka Krbová, Hana Ošlejšková, Jarmila Skotáková, Jaroslav Štěrba a kol. | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Infektologie, Lékařská genetika, Neurologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika | příloh: 1 | zobrazeno: 6710x | publikováno: 5.4.2016

choroby nadobličiek v detskom veku

Choroby nadobličiek v detskom veku

Nadobličky patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, ktorých správna činnosť je esenciálna pre funkciu všetkých ostatných orgánových systémov. Absolútny nedostatok nadobličkových hormónov je nezlučiteľný so životom, preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho následnú primeranú kvalitu. V predloženom učebnom texte sú opísané základné fyziologické poznatky o nadobličkách a ich hormónoch, ďalej etiológia, príznaky, súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene nadobličiek, pričom samostatnú kapitolu tvorí kongenitálna adrenálna hyperplázia. Verím, že tieto poznatky budú nápomocné pre študentov študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo, najmä v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory.
 

 
autor: Jarmila Vojtková | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nadobličky, kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperplázia | příloh: 4 | zobrazeno: 1625x | publikováno: 19.12.2017

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Tento soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.

 
autor: Ladislav Plánka, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: malá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného dítěte | příloh: 16 | zobrazeno: 2989x | publikováno: 25.10.2018 | poslední úpravy: 4.12.2018

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii

Výukové texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii poskytují elektronickou oporu pro studenty ortopedie a rehabilitace. Pozornost je věnována třen vybraným tématům: Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales a Možnosti léčby Perthesovy choroby u dětí s věkem nad 9 let.

 

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie III v 5. ročníku.

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Operační video, dětská chirurgie, neurochirurgie | příloh: 13 | zobrazeno: 3355x | publikováno: 2.12.2015

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry obsahuje čtyři části: Pediatrickou propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dětskou kardiologii II. Pediatrická propedeutika je zaměřena na vyšetření pacienta s podezřením na onemocnění kardiovaskulárního aparátu, Vyšetřovací metody v kardiologii uvádějí přehled jednotlivých vyšetřovacích metod a jejich přínos pro diagnostiku srdečního onemocnění. Dětská kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie II pojednává převážně o kardiomyopatiích a zánětlivých onemocněních srdce, jejich diagnostice a léčbě, dále o arytmiích.

 
autor: Hana Jičínská | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětská kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, myokarditis | příloh: 4 | zobrazeno: 146x | publikováno: 23.10.2020 | poslední úpravy: 15.11.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 41 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. text - vybrané kapitoly z dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, roho.. .. z dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, ret.. .. Nauka o refrakci IV - cvičení [BONR0644c] Oční lékařství - přednáška [VLOL7X1] Oční lékařství - .. .. [?] Licence Dětská oftalmologie I - kap1: Choroby víček a orbity 30.7.2008 258.25 KB uživatel vz.. ..klíčová slova: dětské oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zr.. ..klíčová slova: oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zr.. ..klíčová slova: oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zrakový nerv, g..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. procesy v BH, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity. Zvláštní pozornost je věnována dege.. ..klíčová slova: v bílé hmotě, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity, degenerativní změny páteře, výhřez disku..

Glaukomové onemocnění
.. řízen na externím úložišti – Pracoviště: Oční klinika 1.LF a..

Chirurgická propedeutika
.. MEFANET – Fyzikální vyšetření - specifika dětské chirurgie 7.1.2009 107.4 KB uživatel vzdělávací s..

Těhotenství a chlopenní vady
.. dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortalit..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. lymfomů Institutu dermatologie, Univerzitní nemocnice, Zurich, která je součástí atlasu. Rozlišení ob.. .. Hlavní kapitoly obsahu: 1. Nenádorové kožní choroby 2. Kožní nádory 3. Cysty kůže a podkoží 4. .. ..klíčová slova: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, dermat..

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
.. gastrointestinálneho traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo dňa 22...

Základy metod korekce refrakčních vad
.. II - přednáška [MPOO0842p] Pracoviště: Dětská oční klinika, Katedra optometrie a..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. reakcie. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. A..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posl..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
..klíčová slova: obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. medicíny. Možno preto, že kardiovaskulárne choroby sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou ú.. .. 21.5.2020 1.38 MB ktokoľvek – – Choroby perikardu 26.5.2020 1.03 MB ktokoľvek – ..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. sú prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. .. .. Pacienti v štádiách chronickej obličkovej choroby 3a- (eGF 15–60 ml/min/1,73 m 2 ) majú 2 ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
.. urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. ..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
..klíčová slova: choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cest..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových
.. urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. ..

Neurooftalmológia
.. sa zameriava na choroby nervového systému, ktoré ovplyvňujú videnie, kont..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. ..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, které jsou vhodné pro multimediální p.. ..klíčová slova: dětské lékařství, e-učebnice, mul..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. – NPB 23.9.2014 67.75 KB kdokoli – Oční 23.9.2014 86.08 KB kdokoli – PNO..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. v modelech deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění ..

Anémie v dětském věku
.. omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé dia.. .. pregraduální přípravy, a to konkrétně v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zak.. .. předmětu, který se zabývá problematikou anémií v dětském věku. Hlavní náplní tohoto předmětu je rozší..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova dystrofia), poúrazové stavy alebo p.. .. rohovky Mnohé choroby rohovky,  napríklad degeneratívne choroby, p..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospěl.. .. uživatel – Pracoviště: Klinika dětské..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. dekádou kostí a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov v.. .. nervový systém ostáva neporušený. Príčinu choroby nepoznáme. Predpokladá sa interakcia faktorov v..

Zkušební testy z pediatrie
.. a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy origi..

Z laboratória do klinickej praxe ll
.. výsledok je väčšinou spájaný s komplexnosťou choroby, ako je individuálna heterogenita a výskyt n..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. podmienený autoimunitnými mechanizmami. Obe choroby sú príbuzné, ale predsa len v patogenetických mec.. .. (pankolitída), ale toto, na rozdiel od Crohnovej choroby, nepostihuje ani tvorba hlbokých vredov ani ..

Starostlivosť o pomôcky
.. vozítky a lehátka, typy detských postieľok, detské postieľky - pre novorodencov, matrace, nočné st..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].