Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 11221x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Semináře z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Komentovaná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu. V těchto videích je zpracováno těchto pět témat: Artróza, akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pánve.

Každé téma obsahuje úvod do dané problematiky, klasifikace, případně možnosti terapie a komentované RTG snímky.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: ortopedie, artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické vyšetření | příloh: 5 | zobrazeno: 9511x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 2.5.2012

Živé operace z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Dvě „živé“ operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu zpracované do podoby digitálního videa. První video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ zlomeniny weber B), druhé průběh osteosyntézy pánve a acetabula z předního přístupu. Obě videa jsou doplněna komentářem Doc. MUDr. Valéra Džupy Csc. s důležitými poznatky k dané problematice.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: ortopedie, acetabulum, pánev, hlezno, osteosyntéza | příloh: 2 | zobrazeno: 9124x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 23.11.2011

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Texty k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které svým rozsahem odpovídají požadovaným znalostem u státní závěrečné zkoušky. Úplný seznam otázek ze všech oborů a další studijní materiály se nachází na stránkách fakulty.

 

 
autor: Martin Krbec, Valér Džupa (Eds.) | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: ortopedie, traumatologie | příloh: 30 | zobrazeno: 26197x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3
.. uživatel – Pracoviště: Klinika traumatologie.. ..klíčová slova: traumatologie, operační zákrok, zl..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Traumatologie u dětí 7.1.2009 7 MB uživatel vzdělávací sítě MEF.. ..klíčová slova: propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní t..

Kapitoly z ortopedie
.. páteře, osteoporózu, léčení deformit páteře a traumatologie.. .. rovině – především kyfózy. Výukový text Traumatologie páteře obsahuje diagnostiku, klasifikaci a l..

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. kdokoli – – Pracoviště: Klinika traumatologie..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. kosti pažní, paréza brachiálního plexu). Obecná traumatologie Definice oboru, epidemiologie a klasifikace.. ..klíčová slova: chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, ..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
..klíčová slova: popáleniny, traumatologie, plastická ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie..

eOtorinolaryngologie
.. hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL traumatologie 13 ORL systematika a algoritmy 14.. ..klíčová slova: hrtan, hltan, nosohltan, jícen, hlas, nemoc, traumatologie, otorinolaryngologie, anatomie, fyziologie,..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. Peter Košut, Ph.D Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie Dětská chirurgie včetně traumatologie je dnes sam..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].