Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: karyotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, amniocentéza | příloh: 1 | zobrazeno: 13334x | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Tento studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a přírodovědně zaměřených fakult, kteří chtějí získat nové vědomosti v oblasti obecných základů kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 kapitol, ve kterých jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy buněčných kultur, popis jejich růstového cyklu, proliferace či diferenciace. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových linií z American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, U.S.A.

 
autor: Jiří Hatina, Michaela Kripnerová | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: tkáňové techniky, tkáňové kultury, buněčné linie | příloh: 1 | zobrazeno: 3147x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: žena, asistovaná reprodukce, kryobanka spermií, darování zárodečných buněk, IVF.. ..klíčová slova: reprodukce, kryobanka spermií, darování zárodečných buněk, .. ..klíčová slova: kryobanka spermií, darování zárodečných buněk,..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: žena, asistovaná reprodukce, kryobanka spermií, darování zárodečných buněk, IVF.. ..klíčová slova: reprodukce, kryobanka spermií, darování zárodečných buněk, .. ..klíčová slova: kryobanka spermií, darování zárodečných buněk,..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. nejrůznějších znaků na povrchu nebo uvnitř buněk či sledovat jejich funkce. Dnes je nedílnou s..

Metoda analýzy komet
.. umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy p.. ..klíčová slova: oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk..

Metody celulárních separací
.. technologie lze využít rovněž k fyzické izolaci buněk. Ve filmu jsou popsány metody imunomagnetické s..

Imunokompetentní buňky
.. charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem sp..

Základy elektrofyziologie srdce
.. kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu el..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. kultury), jimiž myslíme alternativní pěstování buněk za účelem formace mnohobuněčných útvarů tzv. sfér..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. laboratoři při odběru a vyšetření lidských zárodečných buněk, in vitro fertilizaci (IVF), .. .. při odběru a vyšetření lidských zárodečných buněk, in vitro fertilizaci (IVF),..

Krev, atlas krevních elementů
.. v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlíž..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními foto..

Obecná histologie
.. studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, které jsou v krvi obsaženy. Je ověřována přít..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž do..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].