Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Databáze obrazů v gastroenterologii

Databáze obrazů v gastroenterologii

Databáze zahrnuje vybrané endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.LF UK, Praha. Pro vyhledávání v textu - popisu obrázku stačí zadat i část slova, sekvencí jsou označeny soubory obrázků, např. pro ilustraci několika fází terapeutického výkonu, sekvence jsou číslovány chronologicky, číslo sekvence je zobrazeno u každého obrázku, kterýá do nějake sekvence patří. Vyhledávání pomocí názvu souboru (JPG file) umožňuje nalezení podle data uložení obrázku, v názvu každého obrázku v databázi je string tvaru RRMMDD, tj. lze vyhledat obrázky zadáním určitého data, nebo jeho části. Typ dokumentu je ENDO, EUS nebo RTG.

 
autor: Petr Kocna, Martin Bortlík, Milan Lukáš, Stanislav Adamec, Miloš Dvořák, Tomáš Krechler, Vladimír Novotný | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: databáze, gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie, rentgenový obraz, Obrazová data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, RTG, sonografie, endo-sonografie, lékařská informatika | příloh: 1 | zobrazeno: 10528x | publikováno: 12.12.2006 | poslední úpravy: 14.5.2012

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF obsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, jejichž licence byla zakoupena Masarykovou univerzitou, případně Přírodovědeckou nebo Lékařskou fakultou. Publikace je určena pro akademické pracovníky i studenty LF a PřF, přičemž část multioborových databází je použitelná jak pro ostatní fakulty MU, tak i širokou mimouniverzitní veřejnost využívající v díle zmíněné elektronické zdroje.

 
autor: Jiří Kratochvíl, Věra Anthová, Ludmila Moravcová, Martina Antlová, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning, Edukační weby | klíčová slova: databáze bibliografické, lékařská informatika, elektronické informační zdroje, multioborové databáze, oborové databáze, lékařství, přírodní vědy | příloh: 1 | zobrazeno: 6167x | publikováno: 18.6.2009 | poslední úpravy: 2.9.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Testové otázky z obecné a speciální patologie
.. pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální pato..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. doplněny odkazem na test znalostí na základě databáze otázek a odpovědí používaných při zkoušc..

Interaktivní výuka anatomie
.. jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do n..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. standardy lze rovněž použít jako vzor pro databáze nemocničních informačních sys.. .. toxicity chemoterapie. V současné době databáze obsahuje na 200 definic chemoterapeutických ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. je vygenerování deseti náhodných otázek z databáze konkrétního tématického okruhu. Nejvíce jsou zast..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
.. obrátit na renomované monografie , časopisy, databáze a internetové servery. ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. včetně informací o stavu životního prostředí. Databáze webového portálu SVOD zpřístupňují data Národ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. na celý projekt metropolitního PACS. Kromě databáze patologických nálezů vytváříme i další navazuj..

Virtuální mikroskopický atlas
.. uvedena v seznamu. Jak to? V současné době je databáze vytvořena pro Univerzitu Karlovu, seznamy ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
..klíčová slova: vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. zpracovány a sestaveny rozmanité elektronické databáze abstraktů a plných textů publikací – člá..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. praktiku z funkcí automatického odesílání dat do databáze. Využití konceptu MSL Obr.1: MSL kurz Obzvláště ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. ľudské kosti, ich prezeranie v internetovej databáze nikdy plne nenahradí vlastnú skúsenosť osobného k..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].