Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Úvod do biologické psychiatrie
.. a léčby schizofrenie, afektivních poruch a demence. Upravená a rozšířená verze této práce vyšla v kn.. ..klíčová slova: psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, demence..

Psychiatrie: pro 5. ročník
..klíčová slova: psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, poruchy ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET Kazuistika Demence 1 8.3.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Kazu..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. jednorázové poruchy kognitivních funkcí a demence jako komplexní progredující úbytek kognitivních f..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].