Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 4707x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013

detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Kniha přehledným způsobem popisuje problematiku experimentálních postupů, používaných při detekci diagnostických a prediktivních biomarkerů nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a genetických laboratořích, s teoretickými principy metod a důvody vyšetření stejně jako s kritickými body metod a standardními operačními protokoly, které jsou po řadu let aplikovány v laboratořích spoluautorů.
Vše je doplněno barevnou fotodokumentací pro pochopení jednotlivých metodik a seznamem literatury. Zajímavé informace a technické tipy zde nalezne nejen začínající vědecký pracovník, ale i zkušený experimentátor, pracující v oblasti molekulární biologie nádorů.
 

 
autor: Jiří Drábek | LF UP | disciplína: Laboratorní diagnostika | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: molekulárně biologické metody, detekce nádorových markerů | příloh: 1 | zobrazeno: 5853x | publikováno: 21.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Odběr krve

Odběr krve

Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování kapilární krve. Vytvořeno za podpory FRVŠ, projekt 443-F3.

 
autor: Eva Táborská, Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: krev, odběr krve | příloh: 1 | zobrazeno: 21931x | publikováno: 2.5.2006 | poslední úpravy: 23.3.2012

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 7912x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Mezi základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii náleží:

• Diagnostika a léčba hernií
• Diagnostika a léčba onemocnění žlučníku
• Diagnostika a léčba onemocnění apendixu
• Diagnostika a léčba varixů dolních končetin
• Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
• Diagnostika a léčba onemocnění prsu
• Amputace končetin
• Diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
• Nejčastějí onemocnění a výkony v proktologii.
 

 
autor: Miloslav Duda, Stanislav Czudek, Adolf Gryga, Jiří Herman, Dalibor Musil, Jaroslav Vyhnánek, Jiřina Heroková, Jiří Gatěk, Petr Bachleda, Petr Anděl, Matěj Škrovina | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8750x | publikováno: 20.10.2012

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Rentgenologická metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třetího rozměru ve spojení s rozlišovací schopností, která se pohybuje v řádu stovek mikrometrů, umožňuje zobrazit detailní morfologii vyšetřovaných struktur a vztahy mezi nimi (např. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákrokem). Výřet základních možností které lze pomocí CBCT provádět: libovolně volit roviny řezů, možnost měnit tloušťku řezu, měnit jas a kontrast obrazu, vytvořit 3D model anatomických struktur. Cílem přednášky je úvod do CBCT technologie.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: CBCT, Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed, Tomography | příloh: 2 | zobrazeno: 1800x | publikováno: 24.8.2015

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi

Retrakční vlákna se ve stomatologii používají nejen jako pomůcky pro otiskování v protetice, ale slouží též jako výborná pomůcka v záchovné stomatologii při zhotovování krčkových výplní. Hemostatické gely jsou vhodné pro stavění sulkulárního krvácení před otiskováním, po gingivektomii při zhotovování subgingivání výplně a pulpálního krvácení při přímém překrytí dřeně.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Hemostatické gely, Retrakční vlákna, subgingivání výplně, pulpální krvácení | příloh: 2 | zobrazeno: 5523x | publikováno: 25.8.2015

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Studijní text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí.
Sledování výskytu těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických
zařízeních, proto je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření
a kontrolní prvky.
Studijní text je určen pro studenty bakalářských a magisterských nelékařských oborů
lékařských, zdravotnických a zdravotně sociálních fakult.

 
autor: Kateřina Horáčková, Jana Wichsová, Marie Holubová, Helena Petržílková, Lenka Škaroupková, Nikola Řeháčková, Jana Škodová, Daniela Srpová | FZS UP | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Kontrola infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péčí | příloh: 1 | zobrazeno: 19x | publikováno: 4.12.2020 | poslední úpravy: 14.12.2020

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na důkazu | příloh: 6 | zobrazeno: 15848x | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 1.9.2020

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT. 

 
autor: Kristýna Pěnčíková, Jana Urbanová, Ondřej Peš, Eva Táborská | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: separace, chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, hplc, tlc | příloh: 4 | zobrazeno: 6374x | publikováno: 30.5.2013

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2368x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická především
bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vyléčit
a které má tendenci se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní neschopnosti, výjimkou není ani
trvalá invalidita. Kromě osobního strádání způsobuje artróza i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle
údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou
86 miliard dolarů. Jiné statistiky nás zase informují o tom, že artróza je druhým nejčastějším důvodem
pracovní neschopnosti po onemocněních srdce.

Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezbytné části úvodní, v níž se dotkneme etiologie a patofyziologie
artrózy, následuje část věnovaná klinickému obrazu a diagnostice. Oddíl věnovaný léčbě artrózy byl
připravován tak, aby čtenáři nabídl nejen přehled jednotlivých léčebných modalit, ale umožnil mu i náhled
na posouzení jejich účinnosti.

 
autor: Jiří Gallo, Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra Brtková | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Ortopedie, Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6777x | publikováno: 30.1.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4608x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Informace pro autory | klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | příloh: 2 | zobrazeno: 6407x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 161 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 15

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.... .. (50-100 mg), podání roztoku kyseliny citróno nebo přírodního pomerančového džusu a časovém int.. .. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve.. .. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Test helicobacter pylori 21.1.2013.. .. Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. weby~sekce-weby#E-learningové .. .. a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je str.. .. do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zam.. .. pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence 1. Helicobacter pylori, 8 minutová .. .. Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici 28.1.2013 kdokoli – Test helicobacter..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. publikace a autorská .. .. chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce .. .. se zaobírá problematikou detekce sentinelo uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové .. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou .. ..Ve výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u ka.. ..klíčová slova: sentinelo uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta,..

Nukleární medicína v onkologii
.. endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární .. ..vel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. zájmu klinických onkologů se posunulo od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky. Zatí.. .. kdy se radioaktivní indikátor hromadí v nádoro tkáni ve vyšší koncentraci než v okolní tkáni. Ta..

Nukleární medicína v detekci zánětů
..Detekce a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organ.. .. a určení lokalizace zánětliho ložiska v organizmu je významným diagnostickým .. ..vel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. metody  Výběr metody scintigrafické detekce zánětu v závislosti na charakteru a lokalizaci zá.. .. 99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  Kovo ionty - 67Ga  Leukocyty značené r..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Odběr a zpracování kostní dřeně pro ..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. publikace a autorská .. .. pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si pr.. .. testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, ..

Automatizace v klinické biochemii
.. analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler .. .. video o automatických biochemických a.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Automatizace v klinické biochemii ..

Metoda analýzy komet
.. pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy .. .. buněk. K široce využívaným aplikacím kometo analýzy patří screening genotoxických látek, stan.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Metoda analýzy komet 7.4.2016 ..

Srpkovitá anémie a malárie
.. z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve.. .. anémii vůči smrtelné tropické malárii. Vystlení tohoto učebnicového příkladu heterozygotní v.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Postup při provádění sternální punkce
.. získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblas.. .. je získání dostatečného množství aspirátu dřeňo krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v ob.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Postup při provádění sternální punkc..

Základy anesteziologie
.. či jiných postupů zabývá znecitliním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V souča.. .. i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší kr.. .. toho vyplývající schopnost vyhodnocení měřených veličin. Musí rychle a především adekvátně reagov..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..Ve vybraných kapitolách z psychiatrie je zahrnuto 6 .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Vybrané kapitoly z psychiatrie ..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. cvičení z biochemie. Jedná se o návody připravené pedagogy LF MU, a to v rámci jejich zapojení do.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf 6.11.2009 141.64 K.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Srdeční cyklus
.. materiál se skládá z texto části (viz níže) a animace. Textová část obsahu.. .. mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je diagram, který obsahuje tla.. .. průběhu jednotlivých fází srdečního cyklu. V le části uvidíte mechanické změny v srdci včetně smě..

Metody výzkumu a statistika
.. studijního textu Metody výzkumu a statistika je ust studenty do problematiky výzkumu ve .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: empirismus, decká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nez..

Zhotovení western blotu
.. "Zhotovení western blotu" seznamuje diváka ve z.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Zhotovení western blotu 7.4.2016 ..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. Vybíhal~autor-43138-vaclav-vybihal#Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin.. .. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn.. .. video se týká trepanace u chronického su..

Psychoterapie
.. pomocí psychologických prostředků. Uplatňuje se ve všech oborech medicíny, nejen v psychiatrii, kde .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění mod.. .. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých kostí k.. ..klíčová slova: equinovari congenitales, Ponsetiho terapie, sádro obvazy, Perthesova choroba, pánevní osteotomie, S..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. publikace a autorská .. ..Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata ob.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: nádorů, nádorový staging, grading, riziko faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, T..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. Telehematologie zahrnuje vznik a využití weboho archivu snímků a k němu připojených tele.. .. archivu zahrnuje: ukázky odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) .. .. atlasu tvoří stromová struktura, kde jednotli větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s ..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. publikace a autorská .. ..Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z inf.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Sádra v zubní laboratoři
.. se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a ja.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Sádra v zubní laboratoři 7.4.2016 kd..

Obecná histologie
.. hypertextoho Atlasu obecné histologie je uvést studující lék.. .. primárně určen posluchačům magisterského studia ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní..

Metody celulárních separací
.. buněčné populace (např. hematopoetické kmeno buňky) lze identifikovat na základě exprese sp.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Metody celulárních separací 7...

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a i.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP&.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Medicína založená na důkazu v dok..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. publikace a autorská .. .. výuko podpory je zpřehlednit a rozčlenit perorální ent.. .. bakalářského programu Nutriční terapeut. Výuko texty rovněž mohou využít studenti bakalářského p..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].