Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Učební text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření“ byl vytvořen k podrobnému a souhrnnému seznámení cílového čtenáře s tématem diagnostických zobrazovacích metod využívajících neionizující záření. Text je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra (termografie), elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým artefaktům. Text je vytvořen pod licencí Creative Commons, která zajišťuje jeho volnou dostupnost pedagogickým pracovníkům, studentům i ostatním zájemcům o téma.

 
autor: Martin Sedlář, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein | LF MU | disciplína: Biofyzika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, rameno, zápěstí, kyčel, koleno, hlezno | příloh: 1 | zobrazeno: 5161x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Stavba atomu - atomové jádro
.. jeho vlastnosti, jaderné reakce a charakter ionizujícího záření. Zároveň pojednává o interakcích záření s .. .. jaderné reakce a charakter ionizujícího záření. Zároveň pojednává o interakcích záření s hmotou,.. .. radioaktivitě či o ionizujícím záření.Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: jádro, ionizující záření, dozimetrie, detektory ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární med.. ..klíčová slova: jádro, ionizující záření, dozimetrie, detektory ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární medi.. ..klíčová slova: jádro, ionizující záření, dozimetrie, detektory ionizujícího záření, radi..

Magnetická rezonance
.. výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také j..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. tomografie. Začíná vysvětlením tvorby RTG záření, dále se věnuje fyzikálnímu principu prozařování ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].