Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13

Úvod do Pediatrie
.. rôzneho veku. Je preto užitočné rozdeliť detský vek na určité obdobia charakterizované sp.. .. zostupu. Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Obdobie d.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický v..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. [?] Licencia Choroby nadobličiek v detskom veku 19.12.2017 1.07 MB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia .. ..klíčová slova: kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia ..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. nervu u dětí, retinopatie nedonošených, dětský glaukom pro studenty LF MU před zkouškou z o.. .. MEFANET – Dětská oftalmologie I - kap4: Dětský glaukom 30.7.2008 148.45 KB uživatel vzdělávací s..

Zhoubné nádory vulvy
.. rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak musí být často léčebná strate..

Dysfunkční děložní krvácení
.. VÝSKYT MORTALITA A MORBIDITA VĚK PŘÍČÍNY ANAMNÉZA FYZIKÁLNÍ VYŚETŔENÍ LABO..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. témy z detskej neurochirurgie. Zaoberá sa detským hydrocefalom, kraniosynostózami, polohovými d.. .. detskej neurochirurgie I 7.9.2020 4.69 MB ktokoľvek – – Recenzný posudok - Doc. MUDr. .. ..klíčová slova: detský hydrocefalus, kraniosynostóza, polohové d..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
..Detský hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri .. .. hydrocefalu - skripta 13.2.2013 3.02 MB ktokoľvek – – Recenzný posudok - prof. MUDr. .. ..klíčová slova: detský hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská s..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský.. .. ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.. .. 50 rokov došlo k dramatickému pokroku v liečbe detských malígnych ochorení. V polovici 60. rokov m.. .. príchode na našu kliniku v mysli nejedného človeka často vyvstanú otázky zmyslu života a smr..

Labyrinty v psychiatrii
.. – Deprese 23.1.2015 kdokoli – Dětský psychiatrický pacient 23.1.2015 kdokoli – ..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. zkušenost nás utvrzují v tom, že každá doba i věk má své úkoly a cíle, a tedy i půvaby inspirující ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. Uvádí též zásady vedení a průběhu anestezie u dětských pacinetů, včetně popisu přípravy pacienta, vede.. .. poznatky o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medicínu j..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. Incidence a mortalita Časové trendy Věk pacientů Regionální přehledy Klinická stadia ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. nebo také uspokojivý stav kůže. Poslední prvek klinické otázky je (T) – časový rámec, pro ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].