Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle
.. léze se opět po krátké době objevila. Jaká je diagnóza a prognóza této afekce. Video zobrazuje k..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. VlozteText Zobrazovací metody: VlozteText Diagnóza: VlozteText Diferenciální diagnóza: VlozteText La..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom děložního hr..

Klasifikácia v psychiatrii
.. len pre konkrétnu uvedenú diagnózu. Správna diagnóza je základom pre klinický výskum v medicíne ak je ..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. podle zvolených kritérií, kterými může být diagnóza, záměr léčby, linie léčby či konkrétní cytostat..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. syndrom – pořad České televize z cyklu Diagnóza Janošová P. Dívčí a chlapecká identita Praha: Gra..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. jeho průběhu a efektu léčby (obr. 2). Diagnóza, případně i vývoj onemocnění a lokalizace posti..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. stěžejní obrazová data od nemocných s klíčovými diagnózami a následně tato data zpracovat sofistikovanými ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. videoprezentace pacientů s příslušnými diagnózami. Z etického hlediska to v našem oboru není mo..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].