Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Zkladn oetrovatesk [|techniky|] a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 10615x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

[|diagnostick|] zobrazovac metody pi vyeten zavacho traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 7031x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 67 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ústrojí, gastroenterologie, bi.. ..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ús.. ..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská i.. ..klíčová slova: a postupy, diagnostické techniky - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská in..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
.. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke.. .. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..klíčová slova: Trávící systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní s..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humor..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie..

Morbus Crohn
.. Crohn je chronický nespecifický zánět trávící trubice, který byl svým objevitelem v roce 1932 c..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Cévní zásobení CNS Zrakové ústrojí Ústrojí rovnovážné a sluchové  ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. ve fyzioterapii [MFPT081] Základy přístrojové techniky [MPPT081] Biofyzika - přednáška [VLBF011p] Lé.. ..klíčová slova: diagnostické, artroskopické operace, rameno, zápěstí, kyčel, k..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Cévní chirurgie
.. otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní v..

Schizofrénia
.. – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Predkladaný učebný text je určený štud.. .. ale hlavne v období 20. storočia. Uvádzame diagnostické kritériá pre schizofréniu klasifikácie podľa Medz..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Diagnostické zobrazovací metody - cvičení [VLDM7X1c] Pr..

Horúčka
.. horúčka špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné postupy.Prílohy: Príloha Dátum Veľk..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
.. převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost bl..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video pre..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. UTV zo dňa 22.04.2008. História. Zobrazovacie diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým ren..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kon..

Aplikácia injekcií
.. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
..klíčová slova: diagnostické..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou doku..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení ope.. .. úvod do problematiky neurochirurgické operační techniky s vysvětlením specifik vybavení ne..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Automatický analyzátor AxSYM
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Nukleární medicína v onkologii
.. je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko z.. .. především funkční charakteristiky. Radiodiagnostické a nukleárně medicínské metody zde přitom nejsou v.. .. a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních scintilačních kame..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].