Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v de.. .. zdravého dieťaťa môže pediatrovi nastoliť širší diagnostický problém, lebo pri diferenciálno-diagnostickej ú.. ..klíčová slova: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna .. ..klíčová slova: v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna ..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné k..

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
.. další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně za..

Postup při provádění sternální punkce
.. délka 4 min. Sternální punkce je jednoduchý diagnostický výkon, jehož cílem je získání dostatečného množst..

Medicína založená na důkazu
.. 363.82 KB kdokoli – Otitis Journal Club Algoritmus terapie | 7.4.2016 482.54 KB kdokoli – ..

Čelistní anomálie
.. podrobně rozvedené. Na obrázcích je uvedený diagnostický a vyšetřovací postup a schémata ortognátních oper..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. má u pacientů s inhalačním traumatem významný diagnostický a terapeutický ..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. Hb ve stolici, přinášejí do jisté míry diagnostický přínos, optimalizací cut-off hodnoty je lze na..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Hrubě nesprávný postup je označen za fatální a algoritmus je takto ukončen. I v reálných situacích však ved..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systém Americkej psychiatrickej spoločnosti Diagnostický a štatistický manuál (Diagnostic and Statistical ..

Schizofrénia
.. klasifikácie Americkej psychiatrickej asociácie Diagnostický a štatistický manuál – piate vydanie (DSM 5..

Virtuální mikroskop
.. i histologických. Součástí atlasu je také diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory. Tento atlas má..

Základy anesteziologie
.. umožňuje komfortně prodělat terapeutický či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smyslem n..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku. Zpracovaný ma..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. do 26 kazuistik. Část z nich má charakter diagnostický a pokrývá téměř celé spektrum poruch řeči a příbu..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].