Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 

Zobrazovadiagnostika hrudníku

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v úvodu jsou nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hrudní stěny a srdce. Prezentace je určena pro studenty lékařství, bude cennou pomůckou i pro přípravu k závěrečným státním zkouškám, nové informace zde naleznou i začínající lékaři.

 
autor: Jaroslav Ort, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: rentgenový snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby srdce | příloh: 1 | zobrazeno: 10266x | publikováno: 19.2.2007 | poslední úpravy: 1.7.2009

diagnostika karcinomu prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií karcinomu. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod budou mít studenti možnost poznat při praktických stážích v Centru diagnostiky chorob prsu.

 
autor: Jan Daneš | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: zobrazení prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický screening | příloh: 1 | zobrazeno: 7074x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Encyklopedicky strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gastroenterologii, PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních metod na serveru MZ ČR.

 

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 8310x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6931x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Náhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris jsou další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně zasáhnout.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Infarkt myokardu | příloh: 1 | zobrazeno: 1250x | publikováno: 7.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: opuchy v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba | příloh: 1 | zobrazeno: 7116x | publikováno: 25.7.2008 | poslední úpravy: 13.10.2011

akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18946x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: kardiologie, EKG křivky | příloh: 2 | zobrazeno: 14355x | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Učebnica je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Zároveň ju odporúčame aj sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť, mentorkám zapojeným do profesionálnej prípravy sestier, frekventantom špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania na prehĺbenie poznatkov, tréningu zručností v problematike ošetrovateľskej diagnostiky a výberu intervencií v zhode so súčasnými poznatkami a kompetenciami sestier.
Učebnica vychádza z dlhoročných pedagogických a výskumných aktivít autorského kolektívu a tiež zo skúseností z prípravy elektronických učebníc. Použité ošetrovateľské diagnózy sú uvedené so súhlasom NANDA-International.
Veríme, že naše pedagogické dielo umožní rozšíriť prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania v klinických predmetoch o trénovanie kritického a klinického myslenia, podporí diskusiu medzi študentmi a pedagógmi v kontexte ošetrovateľskej diagnostiky, umožní získať študentom informácie zrozumiteľnejším, atraktívnejším a ľahšie spracovateľným spôsobom.
 

 
autor: Martina Tomagová, Katarína Žiaková a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľská diagnostika | příloh: 4 | zobrazeno: 867x | publikováno: 2.3.2021

Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice (etiológia, patofyziológia, diagnostika a chirurgická liečba)

Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice (etiológia, patofyziológia, diagnostika a chirurgická liečba)

Degeneratívne ochorenie chrbtice je v súčasnosti najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti u dospelej populácie. Postihuje všetky časti pohybového segmentu chrbtice – medzistavcovú platničku, stavcové telá, intervertebrálne kĺby, väzy a môže spôsobovať neurologické komplikácie. Postihuje všetky pohybové segmenty chrbtice. Najviac sú postihnuté najpohyblivejšie úseky chrbtice – krčný a bedrový úsek, v hrudnej chrbtici je postihnutie menej časté.

 
autor: René Opšenák | JLF UK v Martine | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice | příloh: 4 | zobrazeno: 321x | publikováno: 9.6.2021

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 50 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 14

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
..á.. .. a výkony ve všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onem.. .. základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii .. ..av Duda~autori.php?tid=39#Stanislav Czudek, Adolf.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: všeobecná chirurgie, základní výkony, uč..

Glaukomové onemocnění
..ady k.. ..ato presentace je věnována etiologii, patogenezi a .. .. Růžičková~autor-135-e-ruzickova#Marek Fichtl, Radka.. .. Klinicky citlivé [?] Licence 1_Etiopatogeneze a diagnostika glaukomového onemocnění 7.12.2006 přístup řízen n.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: etiologie, patogeneze, diagnostika.. ..klíčová slova: aukom, etiologie, patogeneze,..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
..ální učební po.. .. lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. .. .. karyotypu plodu z buněk plodové vody na p.. ..a Makaturová~autor-179946-eva-makaturova#Lenka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika,.. ..klíčová slova: aryotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální di..

Základy mamológie
..agogické .. ..a poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. roč.. ..amil.. ..a.. ..klíčová slova: prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia prsníkov, diagnostika, l.. ..klíčová slova: a prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Poranění pánve a acetabula
..ální .. .. historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, i.. ..áznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve .. ..alér .. .. 63.88 MB registrovaný uživatel – – Diagnostika zlomenin pánve - J. Šprindrich | 29.10.2010 4.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: pánve, sympozium..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
..agogické .. .. ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, o.. ..adané učebné texty prezentujú problematiku štyroch .. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edu.. ..klíčová slova: álna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúc..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, Lukáš .. .. zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha .. .. obsahu: Ucho Nos Dutina.. ..klíčová slova: vady, terapeutické metody, diferenciální diagnostika.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an..

Poranění páteře a míchy
.. diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v.. ..atofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře .. ..avid.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anění páteře, poranění míchy, míšní léze, zlomeniny..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léč.. ..astějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho in.. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arium - nádory, farmakoterapie adjuvantní, g..

Lymeská borelióza
.. schémat, je bohužel v řadě případů diagnostika tohoto onemocnění velmi problematická. Pr.. .. materiál seznamuje studenty s onemocněním Lymeská bo.. ..a.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á (lymská) borelióza, bakterie, borelie, k..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrož.. .. Růžička.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika.. ..klíčová slova: etiopatogeneze, patofyziologie,..

Coxa vara adolescentium
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. (CVA). V prezentaci si vysvětlíme jak vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, ná.. ..ální prezentace určená pregraduálním studentům popi.. .. Hach~autor-174-j-hach#Rastislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á ortopedie, kyčelní kloub, Ortopedie, e..

Kazuistiky infekčních nemocí
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..ánka nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, k.. ..anuš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: nemoci, kazuistiky, infektologie, diagnostika.. ..klíčová slova: nemoci, kazuistiky, infektologie,..

Endometrióza
..ato práce si klade za cíl seznámit studenty lé.. ..avel Tomeš~autori.php?tid=115#Zdeněk N.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická léčb.. ..klíčová slova: a, diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická l..

Hrudní chirurgie
..á.. .. se zabývají všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony v.. ..a diagnostice a léčbě chirurgických onemocnění se d.. ..av Duda~autori.php?tid=39#Jiří Klein, Hana P.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující popu.. ..an.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: pankreatitis, historie, diagnostika,.. ..klíčová slova: á pankreatitis, historie, diagnostika,..

Problematika alergických stavov a imunológie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Im.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 26... .. Vrlík~a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, imunitný systém, alergia, a..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..á.. .. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým synd.. ..a Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. .. Metab, 2010, 95(4):1487–149 Raná diagnostika: SlideShow Turner Syndrome: Toward early.. ..ácí zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospě.. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sl..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efekti.. ..á přednáška "Inkontinence moči u žen" je .. ..aromír .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: nemoci, vagína, vaginóza bakteriální, kandidóza vulv..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. publikace a autorská .. ..a jsou určena zejména pro studenty předmětu Kli.. ..arcela Vlková~autor-94377-marcela-vlkova#Roman .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, diagnostika alergických .. ..klíčová slova: arační metody, funkční vyšetření v buněčné imunolog..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
..á.. .. výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění zá.. ..áclav Hušák~autori.php?tid=21#Pavel Koranda, M.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Rad.. ..klíčová slova: ální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nu..

Psychiatrická propedeutika
.. publikace a autorská .. ..ato hypertextová skritpa jsou věnována praktickým c.. ..áš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: etiologie, vysetreni, anamneza, psychopatologie, diagnostika.. ..klíčová slova: atrie, uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..ávody k praktickým cvičením z molekulární biologie .. ..artin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární b.. ..klíčová slova: ární biologie, DNA, polymorfismus genetický, p..

Biopsia kože
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..á monografia určená pre širokú lekársku vere.. ..atarína .. .. 978-80-969952-6-4.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: spracovanie kože, diferenciálny diagnostika kožných chorôb, eponymá kožných ochorení, psoriá.. ..klíčová slova: spracovanie kože, diferenciálny diagnostika kožných ch..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..arningové .. ..diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa .. ..a kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..ana Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana D.. ..diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa .. ..a..

Karcinóm prsníka
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..ážený čitateľ, predkladáme Ti niekoľko kapitol z di.. .. Mardiak~autori.php?tid=119#Michal Mego, Patrik.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: prsníka, skríning, diagnostika.. ..klíčová slova: arcinóm prsníka, skríning, di..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..ateriály k .. .. powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radiol.. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, .. ..klíčová slova: adiologie, diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie,..

Profesionální onemocnění horních končetin
..á.. .. - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. .. ..ádaný multimediální interaktivní studijní materiál .. ..arie Nakládalová~autori.php?tid=20#Dagmar R.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: acovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktor..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýc.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 29... ..an.. .. Anton van Leeuwenhoek, Luis Pasteur, Robert Koch,..

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické n.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].