Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intubace, laryngoskop, ET kanyla, dýchání | příloh: 1 | zobrazeno: 14648x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edukácia | příloh: 3 | zobrazeno: 5384x | publikováno: 20.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | JLF UK v Martine | disciplína: Vnitřní lékařství, Pneumologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Sleep Apnea Syndromes, spánok, dýchanie, apnoe, chrápanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4168x | publikováno: 14.10.2012 | poslední úpravy: 4.3.2013

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 3080x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, hypoxie | příloh: 1 | zobrazeno: 5953x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 975x | publikováno: 24.8.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. K.. .. – Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - prezentácia 9.11.2011 739.6 KB ktokoľvek &.. ..klíčová slova: pulz, dych, tlak,..

Základy anesteziologie
.. musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajist..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. systém - Tráviaci systém 1 - Tráviaci systém 2 - Dýchací systém - Močový systém - Mužský pohlavný systé..

eOtorinolaryngologie
.. Proč, jak, čím a kdy vyplachovat horní cesty dýchací 15.27 Sepse v ORL v předantibiotické době ..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýchacích ciest - Legionárska choroba, SARS, Vtáčia ch..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. a hlavných bronchov. Štruktúra najmenších dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich oc.. ..klíčová slova: dýchacie cesty, dýchacie orgány, p..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. řízen na externím úložišti – Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na externím úlo..

Fyzická mobilita a imobilita
.. aktivita, posadzovanie, postavovanie, dychová gymnastika, statické a dynamické dýchanie, dýc.. .. 2.12.2011 230.14 KB ktokoľvek – – Dychová gymnastika, drenážne polohy - prezentácia 11...

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. R..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. – Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách 12.5.2012 kdokoli – Basic L..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. organizmu (nervový systém, imunitný systém, dýchací a tráviaci systém, urogenitálny systém a musk..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..klíčová slova: systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systé..

Plicní ventilace
.. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní .. ..klíčová slova: dýchací cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dec..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. pacienta Synchronizácia MRI s pohybmi srdca a dýchaním pacienta Klinické využitie MRI v detskej ka..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť d..

Urgentná medicína pre medikov
.. Najdôležitejšie životohrozujúce stavy Šok Dýchavica a dychová nedostatočnosť Manažment inf..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. zväčšené lymfatické uzliny (lymfadenopatia), dýchavičnosť, ťažkosti pri močení. Príznaky sa môžu..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. MEFANET – Zlatý standard ochrany VNN (dýchací cesty, oči, pokožka) 10.11.2017 uživatel vzd..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].