Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové kurz.. .. kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový kurz je z.. ..Kurz je vytvorený podporou grantu KEGA č. 0..

Ošetrovanie chronických rán
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové kurz.. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový uni..

Stavba atomu - atomové jádro
.. weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Elearningové kurz.. .. poznatků v technice, vědě a lékařství. Daný kurz je určen jako přehledný úvod k dalšímu studiu jed.. .. e-learningový kurz je určen pro studenty lékařských fakult, kteří ma..

Stavba atomu - elektronový obal
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. .. e-learningový kurz je určen pro studenty lékařských fakult, kteří ma..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz infor..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. .. na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve .. .. Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla z důvodu nut.. ..klíčová slova: biofyzika, praktika, výuka, e-learningový kurz..

Přehled lymfatického systému
.. řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i n..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. .. kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které.. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz Topografická anatomie dolní končetiny, vytvořený ..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. byl na LF UP v Olomouci připraven "Základní kurz" pro studenty doktorského studijního p..

Chromatografie
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. ..Kurz je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje ..

Elektroforéza
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. ..Kurz je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje z..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
..Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v lati..

Základy biostatistiky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. ..Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny záj.. .. spektru možných uživatelů e-learningových kurzů od studentů 1. ročníku magisterského studia až p..

Biologická psychiatrie
..Kurz z biologické psychiatrie je rozdělen do několika .. .. řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Základy biologické psychiatrie [B01363] P..

Biostatistika
.. 24.11.2014 6.37 MB kdokoli – Předměty/kurzy Biostatistika-základní kurz [BMBS051] P..

Základy intenzivní medicíny
.. s danou problematikou. Plánujeme tento kurz dále postupně rozšiřovat o nová témata a aktua..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na dů.. .. KURZU Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny založené ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. se podílejí na poskytování přímé péče. Kurz zahrnuje zevrubný výklad k úvodním čtyřem krokům ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].