Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 

kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

Kurz biomedicínskej štatistiky II. - online

V ďalšom semestri opäť otvárame ďalšie kurzy pre lekárov, študentov a vedcov.

Správna interpretácia dát výskumných štúdií a modelovanie výskumného projektu sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej realizácie každého vedeckého projektu.

Začiatok 15.marec 2021

Prihlasovanie:
https://forms.gle/g5D9YdC1LnJvpyji9

 
autor: Iveta Waczulíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam, Elearningové kurzy | klíčová slova: Biomedicínska štatitstika | příloh: 3 | zobrazeno: 485x | publikováno: 21.2.2021 | poslední úpravy: 22.2.2021

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Stavba atomu - atomové jádro
.. weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Elearningové kurz.. .. poznatků v technice, vědě a lékařství. Daný kurz je určen jako přehledný úvod k dalšímu studiu jed.. .. e-learningový kurz je určen pro studenty lékařských fakult, kteří ma..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové kurz.. .. kurz v prostredí LMS Moodle. E-learningový kurz je z.. ..Kurz je vytvorený podporou grantu KEGA č. 0..

Stavba atomu - elektronový obal
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. .. e-learningový kurz je určen pro studenty lékařských fakult, kteří ma..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz infor..

Ošetrovanie chronických rán
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové kurz.. .. -learningový kurz v prostredí LMS Moodle. Prvá lekcia e.. .. prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový uni..

Přehled lymfatického systému
.. řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i n..

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. byl na LF UP v Olomouci připraven "Základní kurz" pro studenty doktorského studijního p..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. .. na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve .. .. Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla z důvodu nut.. ..klíčová slova: biofyzika, praktika, výuka, e-learningový kurz..

Chromatografie
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. ..Kurz je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje ..

Elektroforéza
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. ..Kurz je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje z..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
..Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v lati..

Základy biostatistiky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. ..Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny záj.. .. spektru možných uživatelů e-learningových kurzů od studentů 1. ročníku magisterského studia až p..

Biologická psychiatrie
..Kurz z biologické psychiatrie je rozdělen do několika .. .. řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Základy biologické psychiatrie [B01363] P..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové kurz.. .. kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které.. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz Topografická anatomie dolní končetiny, vytvořený ..

Biostatistika
.. 24.11.2014 6.37 MB kdokoli – Předměty/kurzy Biostatistika-základní kurz [BMBS051] P..

Základy intenzivní medicíny
.. s danou problematikou. Plánujeme tento kurz dále postupně rozšiřovat o nová témata a aktua..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na dů.. .. KURZU Lekce 1 Lekce2 Definice medicíny založené ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. se podílejí na poskytování přímé péče. Kurz zahrnuje zevrubný výklad k úvodním čtyřem krokům ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].