Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Elektrochemie
..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, ionto.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selek..

Fyziologie smyslů
.. jako generátorový (GP) nebo též receptorový potenciál (RP). Ten má charakter depolarizace (membránové n..

Oko a oční vady
.. které vedou k převedení signálu na elektrický potenciál, vzruch, který přenáší informaci do zrakových cen..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. traumatem významný diagnostický a terapeutický potenciál..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. neurochirurgickou problematiku, je nutno zmínit potenciál pro další klinické (neurologie, onkologie) i pr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].