Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

elektroforéza

Elektroforéza

Materiál podává základní informace o jedné z moderních a často používaných separačních a analytických metod - o elektroforéze. Pojednává o způsobech rozdělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických principů, dle účelu a dle provedení a použité metodiky. Jednotlivé metody jsou ve svých základech jednoduše vysvětleny a je zmíněno i jejich praktické využití.

 
autor: Pavel Šiman | LF UK Hr. Králové | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: elektroforéza, separační metody, analytika, preparace | příloh: 1 | zobrazeno: 4581x | publikováno: 31.5.2014 | poslední úpravy: 18.5.2015

elektroforéza proteinů

Elektroforéza proteinů

Na videozáznamu je zachycen základní princip elektroforetického dělení látek a dále je demonstrováno praktické provedení elektroforézy proteinů na agarosovém gelu. Názorně je předveden celý postup dělení bílkovin krevního séra, od přípravy a nanášení vzorků sér až po vyhodnocení elektroforeogramu, včetně příkladů změn spektra sérových proteinů u některých patologických stavů. Videozáznam elektroforézy proteinů slouží jako doplňkový výukový materiál pro studenty lékařských a biomedicínských oborů.

 
autor: Hana Paulová, Hana Bochořáková | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: elektroforéza, proteiny | příloh: 1 | zobrazeno: 13750x | publikováno: 23.8.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: karyotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, amniocentéza | příloh: 1 | zobrazeno: 13124x | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Tento studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a přírodovědně zaměřených fakult, kteří chtějí získat nové vědomosti v oblasti obecných základů kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 kapitol, ve kterých jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy buněčných kultur, popis jejich růstového cyklu, proliferace či diferenciace. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových linií z American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, U.S.A.

 
autor: Jiří Hatina, Michaela Kripnerová | LF UK Plzeň | disciplína: Biologie | klíčová slova: tkáňové techniky, tkáňové kultury, buněčné linie | příloh: 1 | zobrazeno: 3016x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 119 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 17

Metoda analýzy komet
.. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové ana.. .. umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy p.. ..klíčová slova: poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých .. ..klíčová slova: genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých.. ..klíčová slova: oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk..

Technologie kvantitativních metod
.. konduktometrie. Elektromigrační metody: zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace, izotachoforéza, k..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. nejrůznějších znaků na povrchu nebo uvnitř buněk či sledovat jejich funkce. Dnes je nedílnou s..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. doplněno barevnou fotodokumentací pro pochopení jednotlivých metodik a seznamem literatury. Zajímavé i.. .. Sekvenování  M.Staňková: Gelová elektroforéza R.Trojanec: Fluorescenční in-situ hybridizace (..

Metody celulárních separací
.. technologie lze využít rovněž k fyzické izolaci buněk. Ve filmu jsou popsány metody imunomagnetické s..

Krev, atlas krevních elementů
.. dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných pa.. .. v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlíž..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v perif.. .. metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními foto..

Imunokompetentní buňky
.. charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem sp..

Základy elektrofyziologie srdce
.. kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu el..

Psychosociální vývoj
.. podklady jsourozděleny podle jednotlivých přednášek takto: 1. Úvod; 2. Cha..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. kultury), jimiž myslíme alternativní pěstování buněk za účelem formace mnohobuněčných útvarů tzv. sfér..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: kryobanka spermií, darování zárodečných buněk,..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: kryobanka spermií, darování zárodečných buněk,..

HG léze v kolposkopickém obraze
.. kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých.. .. kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých pacientek.Přílohy: Příloha Datum Velikost Pří..

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie
.. o prehľadné tabuľky zamerané na charakteristiku jednotlivých mikroorganizmov. Doplnené sú tiež názorné kazu..

Srdeční cyklus
.. níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mec.. .. animace vám pomůže k lepšímu porozumění průběhu jednotlivých fází srdečního cyklu. V levé části uvidíte mechan..

Chromatografie
.. - o chromatografii. Pojednává o způsobech dělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických principů, dle úč.. .. především se však snaží vysvětlit principy jednotlivých technik, se kterými se v praxi mohou setkat ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, které jsou v krvi obsaženy. J.. .. analýza chromosomů jednotlivých T-lymfocytů, buněk, které jsou v krvi obsaženy. Je ověřována přít..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..  41 Polyakrylamidová gélová elektroforéza (PAGE)  42 Prenos..

Soubor přednášek z anatomie
.. učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubn..

Mikrobiologie on-line
.. aglutinace, MIC, PCR - izolace DNA, PCR – elektroforéza, příprava kultivačních půd, prohlídka ústavu, wes..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejic..

Očkování v graviditě
.. celé gravidity. Specifické komplikace a rizika jednotlivých očkovacích látek pro těhotnou i plo..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou do..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. příslušných odborností a garanti jednotlivých kapitol.. .. jsou formuláře ve formátu PDF s přesným popisem jednotlivých uzlů algoritmu, ze kterých jsou přímo tvořeny kom..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chr..

Obecná histologie
.. studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a ..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. (MEP), ktoré konkrétne parametre má význam u jednotlivých ochorení vyšetrovať, čo by mohlo byť prínosné naj..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti .. .. učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného lekárstva. Zahrnuté sú najn..

Atlas řezů míchou
.. řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jednotlivých segmentů. Zachyceny jsou také cévy a obaly. Ve..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].