Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

elektronická učebnice dětské medicíny

Elektronická učebnice dětské medicíny

Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.

 
autor: Ivo Šlapák, Rudolf Autrata, Zdeněk Doležel, Michal Fedora, Renata Gaillyová, Petr Gál, Lenka Krbová, Hana Ošlejšková, Jarmila Skotáková, Jaroslav Štěrba a kol. | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Infektologie, Lékařská genetika, Neurologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika | příloh: 1 | zobrazeno: 6909x | publikováno: 5.4.2016

Mikroskopická anatómia - elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

 
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: histológia, orgány, embryológia, preparáty | příloh: 25 | zobrazeno: 60254x | publikováno: 20.4.2009 | poslední úpravy: 27.6.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
.. a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a .. ..klíčová slova: posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická.. ..klíčová slova: domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Elektronická skripta Farmakologie 6.4.2006 516.17 KB kdokoli..

Cytológia a všeobecná histológia
.. klasické skriptá bez mikrofotografií a schém. Elektronická učebnica obsahuje tieto kapitoly: - ..

Databázy v MS Access
..klíčová slova: databáza, tabuľka, formulár, filter, dotaz, z..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie po..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. ve světelném i elektronovém mikroskopu. Elektronická podoba skript má sloužit studentům magisterských ..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální pr..

Základy neuroanatomie a nervových drah
..Elektronická skripta "Základy neuroanatomie a nervových d..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se vyu..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. Cíle projektu dále předpokládají, že výsledná elektronická verze bude průběžně aktualizována a zároveň bude ..

eOtorinolaryngologie
.. v předkládaných informacích souvislosti. Elektronická publikace - učebnice .. .. 2020 UPOZORNĚNÍ NA INOVACE V NOVÉM VYDÁNÍ (Elektronická podoba eORL je od r. 2008 inovována po ..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].