Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 88 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 29

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Videoatlas anatomie

Anatomická pitva hlavy

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury

Topografie horní a dolní končetiny

Endometrióza

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Odběr krve

Izolované srdce podle Langendorffa

Procvičení histologických preparátů

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Výukový atlas zubů člověka

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Environmentální informační systémy

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Základy farmakoekonomiky

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Psychológia v pôrodnej asistencii

Imunologie VŠ lékařství

Farmakovigilance a propagace léčiv

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Cévní chirurgie

Biologická psychiatrie

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].