Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Přehled embryologie člověka v obrazech

Přehled embryologie člověka v obrazech  

Učebnice je určena studujícím 1. a 2. ročníku medicíny k názornějšímu pochopení a opakování látky probrané ve výuce předmětu embryologie. Může sloužit i studentům vyšších ročníků k oživení znalostí normálního i prenatálního vývoje člověka, které jsou nezbytné při studiu vývojových anomálií, vrozených vad a teratologických změn jak v patologii tak i v řadě dalších klinických oborů.

   
 
autor: Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Zdeňka Malínská | LF UP | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: embryologie člověka, obrazová dokumentace | příloh: 1 | zobrazeno: 11452x | publikováno: 23.1.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, Cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 21942x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka představuje výukový portál zaměřený na
oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro posluchače
lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, tedy i z
řad široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i
grantem FRVŠ a to č. 1135/2009 a 953/2010. V současné době je k dispozici 4. verze
tohoto projektu, jejíž vývoj proběhl v akademickém roce 2011/2012.

 
autor: Luňáček Libor, Jakub Konečný, Libor Machálek, Stanislav Laichman | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Anatomie, Atlasy | příloh: 1 | zobrazeno: 16922x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | příloh: 2 | zobrazeno: 16309x | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atlasem. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení, LF:ZLHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení.

 
autor: Jana Dumková, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: embryologický atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6859x | publikováno: 24.6.2013 | poslední úpravy: 22.9.2015

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Projekt se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou dokumentací histologických sérií 13 z nich. Výsledky byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. ročníku samostudiem exponátů embryologického muzea, a to včetně vybraných malformací. Výsledky jsou spolu s komentářem zpřístupněny i odborné veřejnosti.

 
autor: Zbyněk Tonar, Jaroslav Voller | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, embryologické preparáty | příloh: 1 | zobrazeno: 6154x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka

Orgány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok na poctu, že je posledným dôležitým orgánom nášho tela, ktorý vydal tajomstvo o svojej funkcii.                                                                         

 
autor: Štefan Polák, Ivan Varga | LF UK v Bratislave | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Lymfatický systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, týmus | příloh: 2 | zobrazeno: 1507x | publikováno: 11.5.2017

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 4964x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 38 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [VLHE0221c] Histologie a embryologie ..

Histologie
.. buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zároveň se jedná o publikaci, která byla tvo.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie ..

Histologický atlas LF MU
.. a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není zamýšlený jako vyčerpávající učebnic.. .. Histologie - přednáška [aBFHI021p] Histologie a embryologie I - cvičení [aVLHE0221c] Histologie a e..

Nové trendy a perspektívy v histológii
.. 16 vedeckých článkov z oblasti histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov. Väčšina článk.. .. – – Pracoviská: Ústav histológie a embryológie..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. kašľa. Sliznica dýchacích ciest zdravého človeka. Sliznica dýchacích ciest človeka s akútnou bro..

Nové trendy a perspektívy v histológii VI
.. neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 31 vedeckých článkov. Všetky člán.. .. – – Pracoviská: Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Nové trendy a per..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. topografie, mikroskopické anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a struktur, které mají význam pro zu..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty no.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie Související články: Mikroskopická anatomie ..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
.. materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. MEFANET – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. MEFANET – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. TMS pri stimulácii motorického kortexu u človeka. Predkladá možnosti využitia tejto metódy v kli..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. Předměty/kurzy Ošetřovatelský proces a potřeby člověka [BSPC011] Odborná ošetřovatelská praxe I [BS..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. Předměty/kurzy Ošetřovatelský proces a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postupy [BSOP021] Od..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu ..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. podpora luteální fáze. Základy reprodukční embryologie pro porodní asistentky Přehled pracovních po.. ..klíčová slova: IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, andrologie, in vitro fertilizace (IVF),..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně ja..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přeh..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní l..

Úvod do Pediatrie
.. zostupu. Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Obdobie d..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. a klinickej biochémie, Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Multidisciplinárny poh..

Kazuistika - Tungóza
.. samičky žijí v podkoží různých hostitelů včetně člověka. V době, kdy začínají samičky produkovat svá vají..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. ochorení a zároveň častou príčinou, ktorá núti človeka vyhľadať lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v obl..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. učebníc a teda aj učebníc histológie a embryológie motivoval autorov k napísaniu novej učebnice. N..

Procvičení histologických preparátů
.. MUDr. Tomáš Soukup z Ústavu histologie a embryologie LF HK, kterému moc děkuji za laskavý souhlas s tí..

Obecná histologie
.. kdokoli – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie Související články: Mikroskopická anat..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. KB ktokoľvek – – 2. Rôzne koncepcie človeka 15.2.2016 488.65 KB ktokoľvek – – ..

Cytológia a všeobecná histológia
.. 1 [UHE/HE-ZL1/15] Pracoviská: Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Mikroskopická anatómia - ..

Stres a adaptácia
.. a stres a Neuroendokrinná reakcia v strese u človeka.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].