Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Chirurgie a invazivní endoskopie

Chirurgie a invazivní endoskopie

Společným praktickým cílem oborů miniinvazivní chirurgie a invazivní endoskopie je zavádění efektivních léčebných metod minimálně zatěžujících nemocného a zárověň eliminace invazivních, nemocného traumatizujících, otevřených chirurgických výkonů. Na důkaz tohoto tvrzení je uvedena řada diagnosticko-léčebných endoskopicko-chirurgických a chirurgicko-endoskopických algorytmů, využívaných v současné lékařské praxi.

Gastroenterochirurgie 1 (obor: Vseobecne lekarstvi) - LEK-B00679

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Gastroenterochirurgie, miniinvazivní chirurgie, gastroenterologie, invazivní endoskopie, diagnosticko-léčební algorytmy | příloh: 1 | zobrazeno: 6599x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoskopické vyšetrovacie metódy sú moderné invazívne vyšetrovacie a operačné metódy, ktoré umožňujú prehliadať priamo zrakom dutiny ľudského tela, orgány uložené v týchto dutinách a vnútro dutých orgánov. Tieto dutiny sa prehliadajú pomocou špeciálnych prístrojov - endoskopov.

Materiály sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Rektoskopia. Kolonoskopia. Endoskopiská retrogradná cholangiopankreatografia (ERCP). Cystoskopia.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: endoskopia, fibrobronchoskopia, gastroduodenoskopia, rektoskopia, kolonoskopia, cystoskopia | příloh: 2 | zobrazeno: 5530x | publikováno: 2.12.2011 | poslední úpravy: 3.2.2012

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie

Edukační video "TEM - transanální ednoskopická mikrochirurgie" přibližuje studentům lékařských fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezhoubných patologických procesů v oblasti konečníku. Krátké komentované videosekvence demonstrují konstrukci operačního rektoskopu, jeho funkci a limity použití dané technickými možnostmi a instrumentárium používané k operacím touto endoskopickou technikou. Dále seznamuje diváka s indikačními kriterii k jednotlivým typům zákroků, popisuje nezbytná vyšetření podmiňující správnou indikaci, přípravu pacienta k operačnímu zákroku, prezentuje vlastní operační výkon s poznámkami o možných peroperačních komplikacích a nastiňuje bezprostřední pooperační péči po provedeném operačním výkonu.

 
autor: Martin Ondrák, Fiala Lukáš, Šefr Roman | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: bude doplneno bude doplneno bude doplneno | příloh: 1 | zobrazeno: 2549x | publikováno: 5.4.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s vysokým procentem úspěšnosti a minimálními komplikacemi. Principem je provedení stomie (otvoru) pomocí endoskopu na spodině třetí komory v oblasti tzv. tuber cinereum, kde se jejím provedením vytvoří alternativní cesta proudění mozkomíšního moku v případě obstrukce v komorovém systému.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, endoskopie | příloh: 1 | zobrazeno: 1513x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. nádor) se využívá transnazálního přístupu pomocí endoskopu (alternativou je použití operačního mik.. ..klíčová slova: adenom, mikroadenom, makroadenom, endoskop..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. pro ukládání lokálních studií včetně endoskopických záznamů a navigačních studií, bude umístěn ..

eOtorinolaryngologie
.. v ORL 15.7 Akutní dušení v ORL 15.8 Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (..

Virtuální mikroskop
.. (snímky z piteven, klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky h..

Hypertextový atlas patologie
.. o další obrazové materiály (například o snímky z endoskopů atd.). Literatura Feit J., Dvořák K., Ha..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. zahrnuje vybrané endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy .. .. – Předměty/kurzy Ultrasonografická a endoskopická technika T [B00816] Databázové a informační s.. ..klíčová slova: gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie, rentgenový obraz, Obrazová d..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity tes..

Chirurgická propedeutika
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Endoskopie RTG a UZ 7.1.2009 1.37 MB uživatel vzdělávací s..

Nukleární medicína v onkologii
.. tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce n..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické r..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algo..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v obl..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. pacientů s obstrukčním hydrocefalem se preferuje endoskopické ošetření. Principem je zavedení vent..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].