Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

V září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Dalším záměrem portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.

 
autor: Ladislav Dušek, Jan Mužík, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: epidemiologie zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se zahraničím | příloh: 2 | zobrazeno: 7727x | publikováno: 4.6.2012 | poslední úpravy: 6.6.2012

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Zhoubné nádory vulvy
.. je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak mus.. .. méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léč.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací sítě MEFANET ..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové l.. .. popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, .. ..klíčová slova: Epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, gradi.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, riz..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a dělož.. .. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrd.. .. nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné epidemiologie zmíněných onemocnění a jsou doplňovány intera.. .. které seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického .. .. seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického mon..

Nukleární medicína v onkologii
.. klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich ch.. .. celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz bez ohledu na jejich ..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páte.. .. spondylolistéz, degenerativního postižení, nádorů, přehled diagnostiky a konzervativního a o..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezhoubných patologických procesů v oblasti ko..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. plexu). Obecná traumatologie Definice oboru, epidemiologie a klasifikace úrazů, vysvětlení základních pojmů .. .. Převážně obrazový materiál k některým typům zhoubných nádorů vyskytujících se v dětském věku: nefrob.. .. rozštěpové vady, neonatální operace solidních nádorů. Popáleniny:Etiologie popálenin, nejčastější příč..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich g.. .. patří k poměrně široké skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen ..

Praktická cvičení z biologie a genetiky
..klíčová slova: genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému v..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových ..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. Méně často je endoprotéza možností řešení nádorů v oblasti kyčelního kloubu. Endoprotézy kyčle můž..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět tes..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. úložišti – Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF a..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v.. .. na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Příkladem nejsilnějším nezávislým prognostickým ..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. pracující v oblasti molekulární biologie nádorů..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka s..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s př..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. Vzhledem anatomickým poměrům a vlastnostem nádoru (relativně křehký a měkký nádor) se využívá trans..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence čin..

eOtorinolaryngologie
.. nedoslýchavosti (IX.2019) 11.5.12 Léčba nádorů gl. parotis je vždy chirurgická (doporučení V.2..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].