Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

V září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jehož primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Dalším záměrem portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů v ČR do zahraničí. Prostřednictvím informačních služeb portálu se každý občan ČR může informovat o situaci v regionech, srovnávat česká data se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.

 
autor: Ladislav Dušek, Jan Mužík, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: epidemiologie zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se zahraničím | příloh: 2 | zobrazeno: 7024x | publikováno: 4.6.2012 | poslední úpravy: 6.6.2012

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Zhoubné nádory vulvy
.. je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak mus.. .. méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léč.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Léčba zhoubných nádorů zevních rodidel 3.3.2015 13.93 MB už.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Léčba zhoubných nádorů zevních rodidel 3.3.2015 13.93 MB uživatel v..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové l.. .. popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, .. ..klíčová slova: Epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, gradi.. ..klíčová slova: nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, riz..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a dělož.. .. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrd.. .. nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné epidemiologie zmíněných onemocnění a jsou doplňovány intera.. .. které seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického .. .. seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického mon..

Nukleární medicína v onkologii
.. klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich ch.. .. celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz bez ohledu na jejich ..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení bolestí v kříži, míšní komprese u nádorů a úrazů páteře, osteoporózu, léčení deformit páte.. .. spondylolistéz, degenerativního postižení, nádorů, přehled diagnostiky a konzervativního a o..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezhoubných patologických procesů v oblasti ko..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. plexu). Obecná traumatologie Definice oboru, epidemiologie a klasifikace úrazů, vysvětlení základních pojmů .. .. Převážně obrazový materiál k některým typům zhoubných nádorů vyskytujících se v dětském věku: nefrob.. .. rozštěpové vady, neonatální operace solidních nádorů. Popáleniny:Etiologie popálenin, nejčastější příč..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich g.. .. patří k poměrně široké skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen ..

Praktická cvičení z biologie a genetiky
..klíčová slova: genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému v..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. metodik indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití v..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových ..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. Méně často je endoprotéza možností řešení nádorů v oblasti kyčelního kloubu. Endoprotézy kyčle můž..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět tes..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. úložišti – Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF a..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v.. .. na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Příkladem nejsilnějším nezávislým prognostickým ..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. pracující v oblasti molekulární biologie nádorů..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka s..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s př..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. Vzhledem anatomickým poměrům a vlastnostem nádoru (relativně křehký a měkký nádor) se využívá trans..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence čin..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-02-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].