Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
..klíčová slova: pathophysiology, experimental animals, etiology,..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: animal experiments, etiology,..

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme
.. malignant tumors in children from epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic procedures,..

Hypertext atlas of Fetal Pathology
.. summarize the gross and microscopic pathology, etiology, and clinical signs of both common and rare..

Hypertextový atlas patologie
.. klinické údaje (CLINIC), údaje o etiologii (ETIOLOGY) a patogeneze (PATHOGENESIS) ev etiopatogeneze,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].