Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
..klíčová slova: fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, orto.. ..klíčová slova: dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, o..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. uchopení, vyhledávání adekvátních zdrojů až po finální přípravu písemného materiálu k odeslání do redakc..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. pro pacienta nebo na prognózu aj.), aby byla finální kohortová studie relevantnější např. u klinické o..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-04]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].