Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Ve výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radiologie a nukleární medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických oborů apod., protože teprve po zevrubném zvládnutí toho, jak vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických stavů a hodnocení jejich vážnosti.

 
autor: Jan Křístek, Škorňová | LF MU | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: DICOM, PACS, telemedicína | zobrazeno: 12900x | publikováno: 2.12.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Výukový materiál  je určen pro posluchače doktorského studijního programu. Vznikl v rámci řešení projektu Evropských sociálních fondů "Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP v Olomouci". Nabízí praktické návody, jak vytvořit atraktivní a kvalitní powerpointovou prezentaci a plakátové sdělení.

 
autor: Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: konferenční prezentace, plakátová sdělení, počítačová grafika | příloh: 1 | zobrazeno: 5771x | publikováno: 31.1.2009 | poslední úpravy: 23.7.2012

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: Biopsie sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie | příloh: 7 | zobrazeno: 8407x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Všechna videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních implantátů; následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kroku.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: implantace, jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, ortopantomogram | příloh: 16 | zobrazeno: 7227x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 21.1.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 97 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 35

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology
.. undergos gastrulation or the three germ layers form, and how the brain, heart, muscle, and internal.. ..klíčová slova: mesoderm, endoderm, organogensis, brain formation, somitogenesis, heart formation, muscle..

Databases in MS Access
.. handling and evaluation of different types of information. Using a database one can store data about.. .. objects to work with data including tables, forms, queries, reports, macros, modules etc. The.. ..klíčová slova: table, form, filter, query,..

Hypertext atlas of Fetal Pathology
.. clinical and histological images of various form of developmental anomalies. Virtual microscope.. .. The main chapters of content: Congenital malformations Pathology of twinning Congenital..

Topographical anatomy of limbs
.. offer help to students situated in outland. This form of study material enables students to repeat the.. .. be concluded by a quiz. Such quiz may not be in form of an official evaluation at any cost but it..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. Process flowcharts and algorithmic flowchart form an integral part of modern textbooks and are..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. completed the course and accepted well this form of teaching/learning including the system of..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas v..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. pohodlný systém, který je k dispozici formou freeware zdarma, je rozvíjen na novozélandské u..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou n.. .. Strukturální organizace mesencefala Formatio reticularis (retikulární formace) H..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis emb..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. přes společné úložiště předat jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález pr.. .. v několika verzích: soubor v původním formátu a rozlišení, soubor v původním rozlišení pře..

eOtorinolaryngologie
.. praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních o.. .. praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních o..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají vše.. .. jako předpoklad data-miningu 4.1. Data a informace 4.2. Data a jejich prezentace: základ ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. téma velmi obtížné, pro které je multimediální forma velmi vhodná. Jde rovněž o téma int..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. vykonávať operatívne úlohy spojené s vytváraním, formátovaním a konečnými úpravami tak, aby vytvárané d.. .. registrovaný používateľ – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systé..

Hypertextový atlas patologie
.. S tímto atlasem sdílí základní vlastnosti: XML formát zdrojových textů, programové vybavení pro konv.. .. texty atlasu Zdrojové texty atlasu jsou ve formátu XML. Byla vytvořena struktura atlasu tak, aby ..

Webcasting a vzdelávanie
.. informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach .. .. dôsledku zameriavame na výmenu medicínskych informácií medzi dvoma miestami pomocou prostriedkov e..

Cardiac output measurement - Thermodilution
..klíčová slova: measurement, cardiac catheterization, hamilton form..

Jak napsat bakalářskou práci
.. práci“ shrnuje nejdůležitější informace a doporučení pro studenty, kteří stojí před ú.. ..klíčová slova: práce s literaturou, citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení, o..

Procvičení histologických preparátů
.. pořadí a mohou se opakovat, uživatel dostává informaci o své úspěšnosti v procentech. Ovládání není s.. .. LF HK v období, kdy tento obor právě absolvoval formou rigorózní zkoušky, pro ostatní studenty v téže ..

Praktikum z patologické fyziologie
.. zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tem..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. čtyřem krokům EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání ne.. .. slouží speciálně postavené klinické otázky ve formátu PICOT. 2 PROCES A FÁZE EBP V O..

Practicals in Pharmacology
.. of drugs in various pharmaceutical dosage forms with examples of individually prepared..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výsledky dist.. .. sa ako veľmi vhodné javia výstižné návody vo forme krátkych videosekvencií, ktoré umožňujú rýchlo p..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
..formace pro.. .. část příručky vždy formou krátkého úvodu následovaného odpověďmi na otázk..

Analysis of genomic and proteomic data
.. Interactive examples in R and lectures in video format are provided. This educational material..

B lymphocytes and plasma cells
.. with T cells. B lymphocytes are not uniform population of cells; they can be subdivided to..

Choroby gingív
.. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy zápalov v ústnej dutine. Napriek tomu doteraz n.. .. klasifikácie gingivitíd. Venujú sa jednotlivým formám, ich charakteristike, klinickému obrazu i l..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dv.. .. kazuistiky Ke stažení ve formátu Word Interaktivní webová verze .. ..klíčová slova: Informatika, Medicína založená na dů..

Hypertext atlas of Bone Marrow Pathology
.. clinical and histological images of various forms of bone marrow diseases. Virtual microscope..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].