Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6

Optické metody používané v biochemii
..klíčová slova: fotometrie, spektrofotometrie, nefelometrie a.. ..klíčová slova: nefelometrie, turbidimetrie, fotometrie plamenová emisní, fotometrie atomová absorpční, flu.. ..klíčová slova: turbidimetrie, fotometrie plamenová emisní, fotometrie atomová absorpční, fluorimetrie, sp..

Technologie kvantitativních metod
.. verikální, reflexní a atomová absorpční fotometrie, fluorimetrie, chemiluminiscence, turbidimetrie,..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. jenž jsou excitovány laserem a jejichž emisní signály jsou snímány a následně digitálně zpraco..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně p..

Nukleární medicína v onkologii
.. a jiných receptorů  Pozitronová emisní tomografie v onkologické diagnostice  ..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
..klíčová slova: fotometrie, spektrofotometrie, kolorimetrie, pH,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].