Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 2238x | publikováno: 10.5.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 23

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber k..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby b.. ..klíčová slova: Vyšetrenie..

Punkcie
.. punkcia, odber kostnej drene na cytologické vyšetrenie – náter, punkcia ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Re..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Po..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. KB ktokoľvek – – 4. Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 17.12.2018 874 KB k..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. – definícia 2. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. L.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie..

Ošetrovateľstvo
.. používateľ – – Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 13.12.2012 289.23 KB ..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánov..

Cytológia a všeobecná histológia
.. popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti. Mechírová E. a kol.: Cytológia a vš..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. a proteinúrie, ultrasonografia, imunologické vyšetrenie a biopsia. V štádiách 3 až 5 sú už prítomné sekun..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Patogenéza popálenín Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín ..

eOtorinolaryngologie
.. době 15.28 Ohlédnutí do historie funkčně rekonstrukční středoušní chirurgieakcí 15.29 ..

Úvod do nemocničnej medicíny
..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-.. .. v týmuse, kde vznikajú pod vplyvom IL-7; sú však funkčne odlišné. Kým NK-bunky, ktoré sa diferencujú v kos..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. zvláště aktuální vztah patologických procesů k funkčně důležitým strukturám kortikálním, subkortikálním ..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. u pacientů s určitým typem nádorů v blízkosti funkčně důležitých center. Principem je vzbuzení pac..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].